Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY610 Spor Pazarlaması 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Spor pazarlamasının stratejik açıdan önemi ve uygulamaları, geleceğe yönelik eğilimlerin tartışılması ile ilgili öğrencilerin kavramsal ve uygulamaya yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor pazarlamasında stratejik açıdan pazarın analizi, bölümleme, hedefleme ve konumlama, ürün,fiyat, dağıtım, tutundurma, medya kullanımına yönelik stratejilerin uygulanması, koordinasyonu ve kontrolünü içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor endüstrisi ve spor pazarlama kavramları, özellikleri ve önemi
2 Spor pazarında fırsatların tanımlanması, stratejik spor pazarlaması planlama süreci
3 Sporda tüketici davranışları ve satın alma kararları
4 Sporda pazarlama araştırması: Bölümleme, hedefleme, konumlama
5 Pazarlama karması: Ürün ve marka kavramı
6 Lisanslı ürünlerin satışı ve yönetimi, sporda fiyatlandırma stratejileri
7 Ara Sınav
8 Sporda tutundurma karması ve önemi
9 Sporda yeni medya kanallarının kullanımı ve kontrolü
10 Pazarlama karması: halkla ilişkiler
11 Sponsorlara yönelik ürün ve hizmet inovasyonları
12 Spor pazarlaması aktivitelerinin planlanması, koordinasyonu, uygulaması ve etkinliği
13 Dünyada ve Türkiye'de spor pazarlaması uygulamaları
14 Spor pazarlamasında yeni eğilimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500069 Spor pazarlamasının önemini belirtebilecek
2 1500070 Spor pazarlamasının çevre koşullarını tanımlayabilecek
3 1500071 Spor pazarlamasını açıklayabilecek
4 1500072 Spor pazarlaması uygulamalarını yorumlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 2 2 2 2
3 4 3 2 3
4 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek