Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM106 Mimarlık Tarihi I 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Medeniyetlerin dönemlerine ve stillerine göre mimari ve kültürel sistemlerin metodolojik tanutımı. Bu metodolojik çalışmanın,Tarih öncesi dönemden başlayarak, insanlığın katettiği yolda oluşturduğu temel sistemlerin , uygarlıkların oluşumuna katkısı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mim. Canan Berk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarih Öncesi Çağlarda sanat ve mimarinin ele alınması. Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Bizans Medeniyetlerinin incelenerek analiz edilmesi. Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko üsluplar. Anadolu ve Yakındoğu uygarlıkları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Öncesi Çağlarda sanat ve mimarinin ele alınması. Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Bizans Medeniyetlerinin incelenerek analiz edilmesi. Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko üsluplar. Anadolu ve Yakındoğu uygarlıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, içeriği ve öğrenci ders kayıtları
2 Tarih Öncesi Çağlarda yaşam ve mimari
3 Mısır uygarlığı ve Mimarisi
4 Mezopotamya Uygarlığı ve Mimarisi
5 Yunan Uygarlığı ve Mimarisi
6 Helenistik Dönem ve Mimarisi
7 Roma Uygarlığı ve Mimarisi
8 Erken Hıristiyanlık ve İslam Mimaisi
9 ARA SINAV
10 Orta Çağ'da Romanesk Dönem ve Mimarisi
11 Orta Çağ'da Gotik Mimari incelenmesi
12 Rönesans dönem incelenmesi
13 Barok Üslup ve Rokoko Üslup etkileri , incelenmesi
14 Dönemin genel tekrarı ve karşılıklı değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109864 Tarihsel süreçte; sanat ve mimarinin değerlendirilmesi
2 1109865 Coğrafi koşullar, kültürel çevre, toplumsal yapı, ekonomik koşulların mimarideki yaptırımları
3 1109866 Tarih öncesi ve Tarih Çağlarında oluşan temel mimari sistemlerin araştırılması
4 1109867 Mimarinin temel form, öge ve kavramlarının oluşumunun geçirdiği aşamalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır