Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA126 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

İnsan kaynakları ile ilgili kavramsal çerçeveyi anlayarak, kendilerini bir iş gören olarak iş dünyasında konumlandırmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cemile AÇIKALIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILMAZER Aydın, 2010, "Meslek Yüksekokulları için İnsan Kaynakları Yönetimi", Seçkin, Ankara KOCA Hüseyin, 2010, "İnsan Kaynakları Yönetimi", Kum saati, İstanbul BİLGİN Leman, TAŞÇI Deniz, vd. 2010, "İnsan Kaynakları Yönetimi", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 13 13
11 Soru-Yanıt 2 13 26
29 Bireysel Çalışma 2 13 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Kavramı, İnsan Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi İKY 1. hafta.pptx
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri İKY 2. hafta.pptx
3 İnsan Kaynakları Planlaması İKY 3.hafta .pptx
4 İnsan Kaynakları Planlaması İKY 4.hafta .pptx
5 İş Analizi İKY 5.hafta .pptx
6 İş Değerlendirme İKY 6.hafta .pptx
7 Performans Değerlendirme İKY 7.hafta .pptx
8 İş Gören Bulma ve Seçimi İKY 8.hafta .pptx
9 İş ve Görev Tasarımı İKY 9.hafta .pptx
10 Ara Sınav
11 İş Gören Eğitimi Ve Geliştirilmesi İKY 11.hafta .pptx
12 Kariyer Yönetimi İKY 12.hafta .pptx
13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi İKY 13.hafta .pptx
14 Ücret Yönetimi ve Sistemi İKY 14.hafta.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275601 İnsan Kaynakları Yönetimini tanımlayabilme
2 1275602 İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerini sıralayabilme
3 1275603 İnsan Kaynakları planlamasını kavrayabilme
4 1275604 İş analizi ve sürecini değerlendirebilme
5 1275605 Kariyer yönetimini kavrayabilme
6 1275606 Ücret yönetimi ve sistemi hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3
2 3 2 3 4
3 3 2 2 4
4 3 2 2 5
5 3 2 3 3
6 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek