Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA227 Büro Yönetimi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Hızla gelişen bilgi ve iletişim sistemlerinde yönetim anlayışındaki değişiklikler ve gelişmeler ile, modern büro yönetimi kavramları, örgütlenme, iş akışı, denetim ve iş yönetimi konularında açıklayıcı olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Cem Dincerol

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- TOPALOĞLU Melih-KOÇ Hakan, 2002, “Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA 2- AR, A. Fikret, 1996, “ Büro Yönetimi Teknikleri”, Yargı Yayınları, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 3 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büro kavramı- Tarihçesi- Büroların işlev ve fonksiyonları BÜRO YÖNETİMİ 1.HAFTA.mp4
BÜRO1.pptx
2 Yönetim, tarihçesi ve türleri- Büro çalışanı ve yöneticisi kavramları BÜRO YÖNETİMİ 2.HAFTA.mp4
BÜRO2.pptx
3 Bürolarda planlama BÜRO YÖNETİMİ UZEM 3. HAFTA.pptx
BÜRO YÖNETİMİ 3.HAFTA.mp4
4 Bürolarda Örgütleme ( Organizasyon) BÜRO YÖNETİMİ 4.HAFTA.mp4
BÜRO4.pdf
5 Bürolarda Koordinasyon BÜRO5.pdf
BÜRO YÖNETİMİ 5.HAFTA.mp4
6 Bürolarda Yöneltme (Emir-Komuta) BÜRO6.pdf
BÜRO YÖNETİMİ 6.HAFTA.mp4
7 Bürolarda Denetim ( Kontrol) BÜRO YÖNETİMİ UZEM 7. HAFTA.pptx
BÜRO YÖNETİMİ 7.HAFTA.mp4
8 İşlerin tanımlanması- İş gereklerinin belirlenmesi BÜRO YÖNETİMİ UZEM 8. HAFTA.pptx
Büro Yönetimi 8.Hafta.mp4
9 İş analizi BÜRO YÖNETİMİ UZEM 9. HAFTA.pptx
20201124_202813.mp4
10 Ara Sınavlar Büro Yönetimi 10.Hafta.mp4
BÜRO YÖNETİMİ UZEM 10. HAFTA.pptx
11 İşe alıştırma teknikleri Büro Yönetimi 11.Hafta.mp4
BÜRO YÖNETİMİ UZEM 11. HAFTA.pptx
12 Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu BÜRO YÖNETİMİ 12. HAFTA.mp4
BÜRO12.pdf
13 Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu BÜRO YÖNETİMİ 13. HAFTA.mp4
BÜRO13.pdf
14 Bürolarda hareket ekonomisi BÜRO YÖNETİMİ 14. HAFTA.mp4
BÜRO14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495565 Büro yönetimini açıklar
2 1495561 Büro yönetiminin fonksiyonlarını açıklar
3 1495563 Bürolarda hareket ekonomisini uygular
4 1495564 Bürolarda iş ile ilgili yönetimin kavramını açıklar
5 1495562 Bilgi sistemleri ve ofis otomasyonunu açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73223 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 73224 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 73225 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 73226 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 73207 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 73208 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 73209 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 73210 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 73211 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 73212 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 73213 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 73214 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 73215 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 73220 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 76156 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 73217 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 76155 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 73218 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 76157 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 73221 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 73216 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 76160 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 76161 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 73219 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 73222 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 2
2 2 5 5 3
3 3 5 3 5 4 3
4 3 5 3 5 4 4
5 2 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek