Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA222 Toplantı Yönetimi ve Sunu Teknikleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; toplantı yönetimi yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

ön koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kartal, Sadık, Toplantı Yönetimi Yöneticinin Elkitabı, Ankara, 2009 ÇAKICI, Celil, Toplantı Yönetimi, Ankara,2006, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplantının Tanımı toplantı ünite 1.pdf
2 Kurum içi toplantılar toplantı ünite 2.pdf
3 Kurum içi toplantı türleri toplantı ünite 3.pdf
4 Kurumlar arası toplantılar toplantı ünite 4.pdf
5 Kurumlar arası toplantı türleri toplantı ünite 5.pdf
6 Toplantı salonlarının seçimi toplantı ünite 6.pdf
7 Toplantı salonlarının toplantıya hazır hale getirilmesi toplantı ünite 7..pdf
8 Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak toplantı ünite 8.pdf
9 Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak toplantı ünite 9.pdf
10 Ara sınav haftası toplantı ünite 10.pdf
11 Toplantılarda kayıt tutma yöntemleri toplantı ünite 11.pdf
12 Toplantılarda kayıt tutma yöntemleri toplantı ünite 12.pdf
13 Örnek Toplantı Uygulaması toplantı ünite 13.pdf
14 Örnek Toplantı Uygulaması toplantı ünite 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275215 Toplantı kavramını tanımlayarak toplantı yönetimini uygular
2 1275214 Toplantı türlerini tanımlar
3 1275216 Departmanlar arası toplantı düzenler
4 1275217 Toplantı giderlerini tespit eder
5 1275218 Toplantı organizasyon planını oluşturur
6 1275219 Toplantılarda kayıt tutma yöntemlerini uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5 4
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek