Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA226 Örgütsel Davranış 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Örgütsel Davranış Biliminin temel kuramlarını öğrenmek ve bu sayede, öğrencilerin mezuniyet sonrasında profesyonel iş yaşamında çalışacakları örgütsel yapılarda kişiler arası ya da kişi ile örgüt arasındaki olası sorunları çözebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yrd. Doç. Dr. Aydın YILMAZER ve Öğr. Gör. Cemal EROĞLU, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK, Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ ve Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Davranış Bİlimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Gazi Kİtabevi Nihat AYTÜRK, Örgütsel ve Yönetsel Davranış (Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Yönetsel Davranış Yöntemleri), Seçkin Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları 1.Hafta.pptx
2 Örgüt Kültürü 2.Hafta.pptx
3 Kişilik ve Oluşumu 3.Hafta.pptx
4 Kişilik Kuramları 4.Hafta.pptx
5 Tutum Kavramı 5.Hafta.pptx
6 İşletmelerde Tutum Ölçme Teknikleri 6.Hafta.pptx
7 Algılama 7.Hafta.pptx
8 Örgütsel İletişim 8.Hafta.pptx
9 İhtiyaçlar ve Motivasyon 9.Hafta.pptx
10 İhtiyaçlar ve Motivasyon 10.Hafta.pptx
11 Gruplar 12.Hafta.pptx
12 Stres ve Yönetimi 12.Hafta.pptx
13 Liderlik 13.Hafta.pptx
14 Örgütlerde Çatışma 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275595 Davranış bilimlerine ait temel kavramları tanımlayıp, diğer bilimlerle olan ilişkisini açıklayabilir.
2 1275596 Örgüt içerisinde karşılaşabileceği davranışsal durumları açıklayabilir.
3 1275597 Örgüt içerisinde karşılaşabileceği davranışsal durumlardan genel yargılar üretebilir.
4 1275598 Örgütlerde motivasyon kaynaklarını kavrar.
5 1275599 Grup çalışması yapabilmek için gerekli yeterlilikleri kazanır.
6 1275600 Örgütlerde karşılaşabileceği stres ve çatışma durumlarını başarıyla yönetir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65491 Büro Yönetimi ve Sekretelik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bigisine sahip olur.
2 65492 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 65493 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 65494 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
5 65475 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 65476 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 65477 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 65478 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 65479 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 65480 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 65481 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 65482 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 65483 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 65488 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 68424 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 65485 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 68423 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
18 65486 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
19 68425 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
20 65489 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
21 65484 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
22 68428 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
23 68429 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.
24 65487 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
25 65490 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek