Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA119 Etkili Konuşma ve İletişim 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; iletişim becerileri ile etkili ve güzel konuşma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-OKUR Suna, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Karakutu Yayıncılık, İSTANBUL 2-KOPS George- WORTH Richard, “Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı”, Gün Yayıncılık, İSTANBUL 3-GÜRÜZ Demet, EĞİNLİ Temel, 1Etkili Sunum Teknikleri", 2010- Detay Yayıncılık, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ile ilgili genel kavramlar
2 İletişim süreci
3 İletişim türleri
4 Konuşmak, Konuşmanın Tanımı ve Özellikleri, Konuşmanın Özellikleri, İyi Bir Konuşmacının Kişilik Özellikleri, Diksiyon
5 Konuşmayı Oluşturan Unsurlar, Etkili Konuşma, Dil, Ses, Sesin Korunması, Diksiyon ve Solunum, Nefes, Solunum Çeşitleri
6 Gevşeme, Sesi Tanımanın Önemi, Ses Aralığı, Sesin Nitelikleri, Ses Kusurları
7 Fonetik, Türkçenin Ses Özellikleri, Türkçe Sesler ve Özellikleri, Türkçe’de Bazı Sesler İle İlgili Özellikler
8 Boğumlanma, Tonlama, Vurgu
9 Türkçenin Vurgu Özellikleri, Durak
10 Ara Sınav
11 Konuşmalarda Sese Dayalı Üslup Özellikleri
12 Anlatım Biçimleri
13 Beden Dili, Düşünce ve Anlayış Gücü
14 Etkili ve Güzel Konuşmanın Bölümleri, Konuşmada Kullandığımız Edebi Sanatlar, Hazırlıklı Konuşmak
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281182 İletişim kavramını anlar ve iletişim teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
2 1281183 Konuşmak kavramı ile ilgili bilgi sahibi olur ve iyi bir konuşmacı olmak için gerekli yeterliliği kazanır.
3 1281184 Ses kavramı ile ilgili bilgi sahibi olur ve sesini etkin kullanmak için gerekli yeterliliği kazanır.
4 1281185 Ses kusurlarını tanımlamada ve bu kusurları gidermede gerekli yeterliliği kazanır.
5 1281186 Türkçe sesleri ve bu seslerin özelliklerini öğrenir.
6 1281187 Etkili ve güzel konuşmak için önemli olan, boğumlama, tonlama ve vurgu kavramlarını tanımlar, konuşmasında uygular.
7 1281188 Etkili iletişimde beden dili kullanma becerisini kazanır.
8 1281189 Konuşmada kullanılan anlatım biçimleri ve edebi sanatlarla ilgili bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
3 5 4
4 5 4
5 5 4
6 5 4
7 5 4
8 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek