Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA225 Kamu ve Özel Kesim Yapısı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kamu ve özel kesim kuruluşlarının örgütsel yapılarını ve niteliklerini açıklayabilme. Merkez ve yerel yönetim farklılığını tanımlama. Bürokrasi kavramının tanımını ve özelliklerini açıklayıp, bu yapı içerisinde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlama. Personel yönetim sistemlerini, görev ve sorumluluklarını tanımlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TANIŞ Güven, 2009, “Yazışma ve Dosyalama Teknikleri”, Detay Yayıncılık, ANKARA İSLAM Yücel, 2006, “Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA ARABACI, Baki, Müşteri Hizmetleri ve CRM, Kum Saati Yayın., İstanbul, 2010 KARACA, ÖZDEMİR, Pınar,2017 "Kamu-özel Kesim Yapısı ve İlişkileri" Seçkin Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
36 Rapor 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa ve temel organları kamu ünite 1.pdf
2 Anayasa ve temel organları kamu ünite 2.pdf
3 Kamu yönetimi, Yüksek kurullar kamu ünite 3.pdf
4 Kamu yönetimi, Bakanlıklar kamu ünite 4.pdf
5 Kamu yönetimi, Bakanlıklar kamu ünite 5.pdf
6 Bankalar kamu ünite 6.pdf
7 Merkezi yönetimin taşra kuruluşları ve yerel yönetimler kamu ünite 7.pdf
8 Kamuya ait özerk, tarafsız kurum ve kuruluşlar kamu ünite 8.pdf
9 Kamu ve özel kuruluşlar tarafından birlikte yönetilen kurumlar kamu ünite 9.pdf
10 Ara Sınav kamu ünite 10.pdf
11 Siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşları kamu ünite 11.pdf
12 Hizmet Birlikleri kamu ünite 12.pdf
13 Kişilik kavramı ve Şirketler kamu ünite 13.pdf
14 E-Devlet Kapısı kamu ünite 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281272 Devlet Kavramını açıklar
2 1281273 Türkiye cumhuriyeti anayasası, oluşumu ve temel organlarını öğrenir.
3 1281274 Kamu yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1281275 Bankalar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1281276 Kamuya ait özerk, tarafsız kurum ve kuruluşları öğrenir
6 1281277 Siyasi parti Kuruluşları ve Sivil Toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek