Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA227 Büro Yönetimi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Hızla gelişen bilgi ve iletişim sistemlerinde yönetim anlayışındaki değişiklikler ve gelişmeler ile, modern büro yönetimi kavramları, örgütlenme, iş akışı, denetim ve iş yönetimi konularında açıklayıcı olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Cem Dincerol

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- TOPALOĞLU Melih-KOÇ Hakan, 2002, “Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA 2- AR, A. Fikret, 1996, “ Büro Yönetimi Teknikleri”, Yargı Yayınları, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 3 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büro kavramı- Tarihçesi- Büroların işlev ve fonksiyonları BÜRO1.pptx
2 Yönetim, tarihçesi ve türleri- Büro çalışanı ve yöneticisi kavramları BÜRO2.pptx
3 Bürolarda planlama BÜRO3.pptx
4 Bürolarda Örgütleme ( Organizasyon) BÜRO4.pdf
5 Bürolarda Koordinasyon BÜRO5.pdf
6 Bürolarda Yöneltme (Emir-Komuta) BÜRO6.pdf
7 Bürolarda Denetim ( Kontrol) BÜRO7.pdf
8 İşlerin tanımlanması- İş gereklerinin belirlenmesi BÜRO8.pdf
9 İş analizi BÜRO9.pdf
10 Ara Sınavlar
11 İşe alıştırma teknikleri BÜRO11.pdf
12 Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu BÜRO12.pdf
13 Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu BÜRO13.pdf
14 Bürolarda hareket ekonomisi BÜRO14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297239 Büro yönetimini açıklar
2 1297235 Büro yönetiminin fonksiyonlarını açıklar
3 1297237 Bürolarda hareket ekonomisini uygular
4 1297238 Bürolarda iş ile ilgili yönetimin kavramını açıklar
5 1297236 Bilgi sistemleri ve ofis otomasyonunu açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.