Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYA126 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

İnsan kaynakları ile ilgili kavramsal çerçeveyi anlayarak, kendilerini bir iş gören olarak iş dünyasında konumlandırmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILMAZER Aydın, 2010, "Meslek Yüksekokulları için İnsan Kaynakları Yönetimi", Seçkin, Ankara KOCA Hüseyin, 2010, "İnsan Kaynakları Yönetimi", Kum saati, İstanbul BİLGİN Leman, TAŞÇI Deniz, vd. 2010, "İnsan Kaynakları Yönetimi", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 13 13
11 Soru-Yanıt 2 13 26
29 Bireysel Çalışma 2 13 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Kavramı, İnsan Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi 1.Hafta.pptx
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri 2.Hafta.pptx
3 İnsan Kaynakları Planlaması 3.Hafta.pptx
4 İnsan Kaynakları Planlaması 4.Hafta.pptx
5 İş Analizi 5.Hafta.pptx
6 İş Değerlendirme 6.Hafta.pptx
7 Performans Değerlendirme 7.Hafta.pptx
8 İş Gören Bulma ve Seçimi 8.Hafta.pptx
9 İş ve Görev Tasarımı 9.Hafta.pptx
10 Ara Sınav 10.Hafta.pptx
11 İş Gören Eğitimi Ve Geliştirilmesi 11.Hafta.pptx
12 Kariyer Yönetimi 12.Hafta.pptx
13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi 13.Hafta.pptx
14 Ücret Yönetimi ve Sistemi 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281215 İnsan Kaynakları Yönetimini tanımlayabilme
2 1281216 İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerini sıralayabilme
3 1281217 İnsan Kaynakları planlamasını kavrayabilme
4 1281218 İş analizi ve sürecini değerlendirebilme
5 1281219 Kariyer yönetimini kavrayabilme
6 1281220 Ücret yönetimi ve sistemi hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69865 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 69866 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 69867 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 69868 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 69869 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 69870 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 69871 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 69872 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 69873 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 69874 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 69875 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 69876 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 69877 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 69878 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 69879 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 69880 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 69882 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 69884 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 69888 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 69881 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 69883 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 69885 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 69889 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 69886 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 69887 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 4 2
3 4 3
4 4 3
5 4 3
6 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek