Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP123 Fizyoloji 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Canlılardaki farklı fizyolojik olayların temel esasları hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.CEM SAMUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Tıbbi Fizyoloji; Guyton Cilt I. 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Temel Fizyoloji Ders Kitabı; Prof.Dr.Üner TAN 4-Fizyoloji; Doç.Dr. Ömer BOZDOĞAN 5-Communication within animal cells (G.J.Barritt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Membran fizyolojisi: membran yapısı ve kompozisyonu, membran trasportu, Nöronlar: Nöral dokunun hücresel organizasyonu, membran potansiyeli ve iş potansiyelinin iyonik esası, Sinapslar: Kimyasal ve elektriksel sinapslar, nörotransmiterle Kas fizyolojisi, Denge organı ve işitme: Fotoreseptörler: görme, Mekanoreseptörler ve dokunma duyusu, Kemoreseptörler: Koklama ve tat alma duyuları, Refleks faaliyeti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 fizyolojiye giriş ve tarihce FİZYOLOJİ-GİRİŞ 1.pptx
2 Membran fizyolojisi: membran yapısı ve kompozisyonu, membran trasportu FİZYOLOJİ-GİRİŞ 2.pptx
3 Nöronlar: Nöral dokunun hücresel organizasyonu, membran potansiyeli ve iş potansiyelinin iyonik esası NÖRONLAR.pptx
4 Sinapslar: Kimyasal ve elektriksel sinapslar. SİNAPSLAR.pptx
5 İş potansiyellerinin hücreden hücreye iletimi İş potansiyellerinin hücreden hücreye iletimi.pdf
6 .Nörotransmiterler SİNAPSLAR - NÖROTRANSMİTTERLER.pptx
7 Reseptörlerle iç ve dış uyartıların alınması. DOKUNMA DUYUSU(DERİ).pptx
8 Denge organı ve işitme İŞİTME VE DENGE FİZYOLOJİSİ.pptx
9 Fotoreseptörler: görme GÖRME DUYUSU.pptx
10 ARA SINAV
11 Mekanoreseptörler ve dokunma duyusu DOKUNMA DUYUSU(DERİ).pptx
12 Kemoreseptörler: Koklama ve tat alma duyuları TAT VE KOKU DUYUSU.pptx
13 Kas fizyolojisi: iskelet kas hücreleri, kasılma- gevşeme, çapraz köprü oluşumu, iskelet kasının nöral kontrolü, düz kasın kasılması Kas fizyolojisi.pdf
14 Refleks faaliyeti Refleksler.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498321 Canlı hücrenin iç ve dış ortamını oluşturan yapıyı ve çevre koşullarına fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme
2 1498320 Membran fizyolojisini kavrama: membranın yapısı ve kompozisyonu, membran transpotu
3 1498322 Kas fizyolojisinin temel mekanizmasını kavrama
4 1498323 Refleksler hakkındaki temel bilgileri kavrama
5 1498324 Reseptorlerle duyu almanın genel esaslarını kavrama
6 1498325 Dokunma duyusunun fizyolojisi
7 1498326 Tat duyusunun fizyolojisi
8 1498327 İşitme ve Denge duyusunun fizyolojisi
9 1498328 Görme duyusunun fizyolojisi
10 1498329 Hücre ve organelleri
11 1498330 Nöronlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77618 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 77619 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 73241 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 73242 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 73243 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 73244 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 73245 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 73246 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 73247 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 73248 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 73249 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 73250 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 73251 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 73252 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 73253 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 73254 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 73258 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
18 73255 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
19 73256 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
20 73257 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 4
3 3
4 2
5 3
6 3
7 4
8 3
9 3
10 3 5
11 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek