Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP224 Spor Egzersiz Fizyolojisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, değişik çevresel şartları altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirme, egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cem SAMUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Performance. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. Powers S, Howley E. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. 8th ed. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletim, eksitasyon-inhibisyon nöral kontrol, pozisyon hissi ve kinestezi, kas kuvvetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, egzersiz ve hormonal sistem, ergojenik yardımcılar, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi, vücut kompozisyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin amaç ve işleyişinin açıklanması EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ.pdf
2 Vücutta ve egzersizde enerji transfer sistemleri Vücutta ve egzersizde enerji transfer sistemleri ENERJİ SİSTEMLERİ.pdf
3 Kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi ve egzersiz Kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi ve egzersiz Kas fizyolojisi.pdf
4 Sinir fizyolojisi ve nöral kontrol Sinir fizyolojisi ve nöral kontrol SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ.pdf
5 Kardiyovasküler sistem ve egzersiz Kardiyovasküler sistem ve egzersiz Kardiyovasküler sistem ve egzersiz.pdf
6 Endokrin sistem ve vücut kompozisyonu Endokrin sistem ve vücut kompozisyonu endokrin-sistem-fizyolojisi.pdf
7 Solunum fizyolojisi ve egzersiz Solunum fizyolojisi ve egzersiz SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ.pdf
8 İstirahat ve fiziksel aktivitede enerji kapasitesi ve enerji harcamasının ölçülmesi, egzersiz testleri İstirahat ve fiziksel aktivitede enerji kapasitesi ve enerji harcamasının ölçülmesi, egzersiz testleri ENERJİ SİSTEMLERİ.pdf
9 Aerobik ve anaerobik egzersiz eğitimi, egzersiz sonrası toparlanma Aerobik ve anaerobik egzersiz eğitimi, egzersiz sonrası toparlanma AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZ.pdf
10 Ara Sınav Ara Sınav
11 Termoregülasyon ve egzersiz, Sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi Termoregülasyon ve egzersiz, Sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi A.E. EGZERSİZ VE SİSTEMLER farklı ortamlarda egzersiz.pptx
12 Kalp atım hızı ve kan basıncının pratik uygulaması ve klinik ölçümler Kalp atım hızı ve kan basıncının pratik uygulaması ve klinik ölçümler KAN BASINCI.pdf
13 Sumaksimal ve maksimal egzersiz testlerinin pratik uygulaması ve klinik ölçümler Sumaksimal ve maksimal egzersiz testlerinin pratik uygulaması ve klinik ölçümler EGZERRSİZ TESTLERİ-PPT.pptx
14 Genel Tekrar Genel Tekrar EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277986 Bu dersin sonunda öğrenciler, Kalp, dolaşım, Kas-iskelet, sinir ve solunum sistemlerinin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlayabilecektir.
2 1277984 Bu dersin sonunda öğrenciler; Vücutta enerji transferi, istirahat, fiziksel aktivite ve egzersiz sırasında enerji harcamasını açıklayabilecektir.
3 1277985 Bu dersin sonunda öğrenciler; Anaerobik ve aerobik egzersiz eğitiminin prensiplerini ve temel kavramlarını belirtebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek