Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FTP226 Hidroterapi-Balneoterapi 927001 2 4 6

Dersin Amacı

öğrencilere hidroterapi ve balneoterapi yöntemlerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Cem SAMUT

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hülya Kayıhan, Nur Dolunay, Fizyoterapide Isı, Işık, Su. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları 8, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

hidroterapi ve balneoterapi ile ilgili genel tanımlar,ısı transfer yöntemleri,suların sıcaklıklarına göre sınıflandırılması,hidroterapi yöntemleri,daldırma banyoları,kelebek banyoları,girdap banyoları,kalça banyoları,kaplıca uygulamaları,peloidler,aquaterapi uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidroterapinin Tanımı ve Fizyolojik Etkileri HDROTERAP 1.ppt
2 Hidroterapinin Tanımı ve Fizyolojik Etkileri HDROTERAP 1.ppt
3 Hidroterapi Yöntemleri HDROTERAP YNTEMLER1.ppt
4 Hidroterapi Yöntemleri HDROTERAP YNTEMLER1.ppt
5 Mekanik Uyarı İle Su Uygulamaları MEKANİK UYARI İLE SU UYGULAMALARI-PPT.pptx
6 Mekanik Uyarı İle Su Uygulamaları MEKANİK UYARI İLE SU UYGULAMALARI-PPT.pptx
7 Fluidoterapi FLUİDOTERAPİ.docx
8 Nemli Sıcaklık Uygulamaları yüzeyel sıcak uygulama.ppt
9 Havuz Tedavisi, Su İçi Egzersiz Yöntemleri HAVUZ_TED...ppt
10 ara sınav
11 Kaplıca Tedavisi kaplıca ted.ppt
12 balneoloji ve balneoterapi yöntemleri Kaplıca tedavisi.pptx
13 Hidrokimyasal Uygulamalar KELEBEK_BANYOSU.ppt
14 Bazı Hastalıklarda Kaplıca Tedavisi kaplıca ted.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277956 Klinik koşullarda, uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69903 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 69904 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır
3 65509 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
4 65510 Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.
5 65511 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
6 65512 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
7 65513 Fizyoterapi Programı, bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.
8 65514 Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.
9 65515 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
10 65516 Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.
11 65517 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.
12 65518 Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.
13 65519 Büro Teknolojilerini Etkin Bir Şekilde Kullanır.
14 65520 Ofis Bilgisayar Programlarını Etkin Bir Şekilde Kullanır.
15 65521 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
16 65522 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
17 65523 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
18 65524 -Mesleki çalışma esnasında alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Bunun içinde çalışma konuları ile ilgili düşüncelerini ve sorunlarına çözüm önerilerini veriler ile (sayı ve oranlara dayalı tablo vb) destekleyerek birincil(Şirket sahipleri ve hissedarlar) ve ikincil (finans, kamu kurumları ve müşteriler) şahıslarla paylaşabilme.
19 65525 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
20 65526 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek