Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM114 Anlatım Teknikleri II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Tasarım stüdyosunu desteklemek üzere 3 boyutlu düşünme pratiğinin geliştirilmesi, mekanın kavranması, ifade edilmesi sürecinde çeşitli temsil dil / araçlarıyla tanışılması, üç boyutlu düşünce ve temsil tarihinin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Canan Yıldız

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neufert E. , Neufert, Beta, 2008 Ching F. D. R. Design Drawing, John Wiley Pancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006. Pancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:II, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006.

Dersin İçeriği

Tasarlamanın (tasarlananı görselleştirme ve 3 boyutlu düşünce üretme) ifadesi için gerekli olan temsil araçlarının tanıtılması, öğrenci tarafından içselleştirilmesi ve örneklerle deneyimlenmesi için teorik sunumlar. Paralel perspektif. Konik perspektif. Göz ışını yöntemi. Plan ve profil izdüşümü ile, yardımcı doğrularla yatay ve eğik doğruların perspektifi. Tek kaçışlı, çift kaçışlı perspektifler. Ölçme yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 10 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 40 1
54 Ev Ödevi 5 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 6 78
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 15 30
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimari Proje çizim ve sunum standartlarının tekrarı
2 Gölge ve Perspektifin mimari sunum ve anlatımdaki önemi
3 Çizgi ve renk perspektifi, perspektif çizim çeşitlerinin tanımlanması
4 Merkezi (Konik) perspektif, kuralları, tek, iki ve üç kaçma noktalı perspektif çizim
5 Eskiz sınavı
6 Tek, iki ve üç kaçma noktalı iç perspektif çizimi
7 Ölçü metodu ile perspektif çizimi
8 Ölçü metodu ile perspektif çizimi
9 ARA SINAVI
10 Gölgelendirme çizim kuralları ve gölgenin mimari sunuma etkisi
11 Gölgelenme-ışıma, güneş ve gün ışığının mimariye etkisi
12 Perspektif çizimlerin gölgelendirilmesi
13 Tek katlı bir bina perspektifinin çizimi ve gölgelendirilmesi
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296590 grafik anlatım becerisini öğrenmek
2 1296623 Biçimsel kompozisyon sistemlerini kavramak.
3 1296625 Tasarım becerileri edinebilmek
4 1296626 Örneklerden yararlanma becerisi edinebilmek
5 1296627 Eleştirel düşünme becerisini özümsemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek