Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM291 İç Mimari Tasarım I 927001 2 3 10

Dersin Amacı

... Öğrencilerin mekan tasarlama becerisini edinebilmesini sağlamaktır. Özgün düşünce süreçlerini ve yaratıcılığı tetikleyerek tasarım yapma süreçini deneyimleme; bu süreç sonunda bir ürün ortaya çıkarabilme amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Şükran Keskin Genç

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşulu 1.sınıftaki Temel Tasarım Dersinden geçmiş olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

... Ching F.D.K., (2010). Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen. çev. Lökçe S. İstanbul: YEM Kitabevi Ching F.D.K. (2011). İç Mekan Tasarımı. çev. Elçioğlu B. İstanbul: YEM Kitabevi Bielefeld. B., El Khouli S. (2010). Adım Adım Tasarım Fikirleri. Çev. Atmaca V., İstanbul: YEM Kitabevi Jormakki K., (2010). Adım Adım Tasarım Yöntemleri. Çev. Halu Z., İstanbul: YEM Kitabev

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bu aşamada staj zorunlu değil,isteğe bağlıdır.

Dersin İçeriği

1. Analitik araştırma süreçleri 2. Örnek mimari yapı incelemesi 3. Mekansal ilişkiler ve organizasyonlar 4. Düzenleme yöntemleri 5. Düzenleme ilkeleri 6. Mekan ve yapısal tasarım

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291315 1. Herhangi bir yapının analitik olarak çözümlemesini yapabilir. 2. Herhangi bir tasarımı meydana getiren tasarım şifrelerini analiz edebilir ve tanımlayabilir. 3. 2 veya 3 boyutlu düşünme süreçlerini birbirleri ile koordineli şekilde kullanarak tasarım yapabilir. 4. Analiz edilen mekansal ve yapısal bilgi ve değerleri somut mimari mekana dönüştürebilir. 5. Yapı ve çevresi arasındaki ilişkiyi kurabilir. 6. Yapının strüktürel sistemini kurabilir 7. Tasarlanan yapının fikir eskizlerini, mimari projesini ve görsel sunumlarını hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.