Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM221 Yapı Bilgisi I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere bir sistemin nasıl çalıştığının, yapım yöntemleri ve malzeme birleşimleri açısından binanın işlediğinin ve sistem seçiminin istenen mekansal etkiyle ne kadar ilişkili olduğunun bilgisini vererek, mimarlıkta en bilinen yapım sistemlerini ve malzemeleri tanıtmaktır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binan, M., “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, 1990. Binan, M., “Ahşap Kapılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1995. Binan, M., “Doğramalar, Ahşap Pencere”, Kipaş, 1985. İzgi, U., “Pencere”, Yay Yayıncılık, 1983. İzgi, U., Batum Aysel, B., “Kapılar”, Yem Yayın, 2003. Sarı, A., “Merdivenler, Düşey Sirkülasyon Araçları”, Yapı Endüstri Merkezi, 1998. Soygeniş, M., “Yapı 2-3-4”, Birsen Yayınevi, 2008. Türkçü, Ç., “Yapım”, Birsen Yayıncılık, 2000. Yücesoy, L., “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, farklı taşıyıcı sistemlere yönelik giriş düzeyinde bilgi ve temel sorunları (zemin türleri, temeller, drenaj, yalıtım, istinat yöntemleri, döşemeler, duvarlar, pencereler, kapılar), parçalı elemanlarla örgü sistemleri, betonarme, çubuk elemanlardan çelik, ahşap sistemler ve panel sistemler yer alır. Ölçekli maketlerle basit denemeler yaptırılarak öğrencinin konuları kavramaları kolaylaştırılır. Örnek durumlar üzerinden, doğal taş, seramik, cam, ahşap, metal, plastik, beton, çimento, agrega, beton karışımı, harç, sıva, alçı, boya vb. nin karışımları, sınıflandırmaları, karakteristik özellikleri, üretim şekilleri, türleri, amaç ve uygulama biçimleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programın tanıtılması - Yapı Kavramları
2 Yapı ve yapı ile ilgili genel kavramlar, yapım sistemleri, yapı elemanları
3 Temel sistemleri, planın zemine uygulanması
4 Taşıyıcı Sistemler - Duvar sistemleri
5 Duvar sistemleri
6 Döşeme sistemleri Verilen bir temel sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
7 Döşeme Sistemleri Verilen bir döşeme sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
8 Dilatasyon derzleri Verilen bir döşeme sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
9 Ara Sınav: Dersle ilgili öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi Verilen bir merdiven sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
10 Yapı ve yapımı etkileyen dış etmenler, yalıtımlar, yangın dayanımı Verilen bir duvar sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
11 Merdiven, rampalar, asansörler Verilen bir duvar sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
12 Merdiven, rampalar, asansörler Verilen bir plan üzerinde kapı ve pencere bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
13 Çatılar, bacalar Verilen bir plan üzerinde kapı ve pencere bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi
14 Çatı Sistemleri Verilen bir çatı sisteminin bileşenlerinin tanımlanması ve çizilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286122 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlamak.
2 1286123 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
2 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
3 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
4 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
5 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
6 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
7 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
8 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
9 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
10 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
11 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
12 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
13 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
14 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
15 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
26 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
27 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
28 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
29 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
30 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
31 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
32 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
33 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
34 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
35 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.