Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB107 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere bir yaşam becerisi olarak Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri ile BT'nin ana kavramlarına sahip olarak kişisel bilgisayar kullanımında yetkinlik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın ve ark., (2017). Temel Bilgi Teknolojileri-I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3190, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2071 Kumtepe ve ark., (2015) Temel Bilgi Teknolojileri-II, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3196, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2073 Prof. Dr. Soner ÇANKAYA (2018). Temel Bilgi Teknolojileri Ders Sunum Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi Teknolojisi kavramı, Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, Kelime İşlemci, Hesap Çizelgesi, Sunum, Bilgi ve İletişim teknolojilerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar 1 Temel Kavramlar.pptx
2 Bilgisayar Donanımı 2 Bilgisayar Donanımı.pptx
3 Sözcük İşlemciler 3 Kelime işlemciler.pptx
4 Hesap Tabloları 4 Hesap Tabloları.pptx
5 Sunum Teknolojileri 5 Sunum Notları.pptx
6 İnternet Teknolojileri 6 İnternet Teknolojileri.pptx
7 Taşınabilir Teknolojiler 7 Taşınabilir Teknolojiler.pptx
8 Sosyal Ağlar ve sosyal medya 8 Sosyal ağ.pptx
9 Ara Sınav Haftası
10 Bilişim Hukuku ve Etiği 10 Bilişim Hukuku ve Etiği.pptx
11 E-öğrenme ve E-devlet uygulamaları 11 E-öğrenme ve E-devlet uygulamaları.pptx
12 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 12 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği.pptx
13 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri 13 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri.pptx
14 Genel Tekrar 14 Genel Tekrar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279617 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilir.
2 1279618 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilir.
3 1279619 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisini kazanabilir.
4 1279620 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 2 4 4 2
2 4 3 4 2 2 4 4 2
3 4 3 4 2 2 4 4 2
4 4 3 4 2 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek