Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB139 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, kavramları ve terminolojisi, meslek alanları, eğitim ve performans arasındaki ilişkileri ulusal ve uluslararası düzeyde beden eğitimi ve spora verilen önemin değerlendirilmesi ve bu alanın bu günkü görünümünün yansıtılması bu dersin amaçlarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders ile genel eğitimin yanında beden eğitimi ve spor eğitimi kavramları ve meslek alanları tanıtılacak, insan-toplum ve beden eğitimi- spor arasındaki ilişkiler tarihi dönemler itibariyle aktarılacak, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi ve spor bilimi ile ilişkileri açıklanacak, beden eğitimi ve sporun yönetim açısından Dünya ve Türkiye’deki gelişimi değerlendirilecek ve bu alanı öncü kişileri tanıtılacaktır. Ayrıca bu ders kapsamında spor organizasyonlarındaki yarışma sistemleri incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 9 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 9 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin kapsam ve tanımı 3 1. HAFTA (Eğitimin kapsam ve tanımı).pptx
2 İnsanın hareket ihtiyacı ve nedenleri 3 2. HAFTA (İnsanın hareket ihtiyacı ve nedenleri).pptx
3 Hareket ihtiyacının giderilme sebepleri 3 3. HAFTA Hareket ihtiyacının giderilme sebepleri.pptx
4 Beden eğitimi ve sporun tanım ve kapsamı 3 4. HAFTA Beden eğitimi ve sporun tanım ve kapsamı.pptx
5 Beden eğitim ve spor alanındaki terminoloji 3 5. HAFTA Beden eğitim ve spor alanındaki terminoloji.pptx
6 Beden eğitim ve sporun temel amaçları 3 6. HAFTA Beden eğitim ve sporun temel amaçları.pptx
7 Türk Milli Eğitiminde beden eğitim ve spor 3 7. HAFTA Türk Milli Eğitiminde beden eğitim ve spoR.pptx
8 Beden eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler 3 8. HAFTA Beden eğitimini geliştirdiği nitelikler.pptx
9 Ara sınav 1 9. ARA SINAV.pptx
10 Çağlara göre beden eğitimi ve spor uygulamaları 3 10. HAFTA Çağlara Göre Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları.pptx
11 Çağlara göre beden eğitimi ve spor uygulamaları 3 11.HAFTA Çağlara Göre Beden Eğitimi ve Spor uygulamaları.pptx
12 Sportif faaliyetlerle ilgili organizasyonların temel ilke ve kuralları 3 12. HAFTA Çağlara Göre Beden Eğitimi Analayış ve Uygulamaları.pptx
13 Sporda genel olarak yarışma sistemleri 3 13. HAFTA Sportif Faaliyetlerle ilgili Temel ilke ve Kurallar.pptx
14 Beden eğitimi ve sporun kapsamına giren başlıca alanlar 14. HAFTA Sportif Yarışma Sistemleri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499898 Bu dersin sonunda öğrenciler genel eğitimin tanımı ve kapsamı ile beden eğitimi ve spor eğitimi olguları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
2 1499899 Bu derste öğrenciler beden eğitimi ve spor kavramları ile bu alandaki ilgili terminolojiyi öğrenecekler beden eğitimi ve sporun temel amaçları ile Türk Milli eğitimindeki önemini ve bireylerde geliştirdiği nitelikleri açıklayabilecektir.
3 1499900 Çağlar göre beden eğitimi ve spor dönemlerini anlama ve bu dönemlerdeki uygulamaları açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 2 4 3 3 4 4 4
2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 4 2 3 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek