Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB125 Yüzme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; 4 yüzme tekniğini, geliştirici egzersizleri öğrenmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Öncü Erinç Kuzucu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozdoğan, Ahmet; Özüak, Ali (2003). STİLLERİYLE TEMEL YÜZME. İlpress Basım ve Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2000). YÜZMEDE FİZYOLOJİ, MEKANİK VE METOD. ilpress Basım be Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2006). YÜZME. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Urartu, Ümit (1997). YÜZME / TEKNİK TAKTİK KONDİSYON. İnkilap Kitapevi. Olaru, A. M. (1998). SPORTİF YÜZME. Bağırgan Yayımevi, Ankara:

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yüzme tesisi kullanım kültürü, Yüzme branşı kara ısınması, Yüzme tekniklerinin öğrenimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
49 Performans 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
49 Performans 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tesise kayıt ve giriş prosedürlerinin anlatılması ve öğrencilere yönelik küçük havuz uygulamalarının video kullanılarak incelenmesi. http://havuz.omu.edu.tr/
Syb 125 yüzme 1.docx
2 Tesis bölümlerinin kurallarına göre kullanımının anlatımı. Havuz güvertesi davranış kurallarının anlatımı. Suya giriş kıyafet ve kurallarının anlatımı. http://havuz.omu.edu.tr/
Syb 125 yüzme 2.docx
3 Suya girmeden önce kas ve eklemlerin hareket kabiliyetini arttırıcı, yüzmeye yönelik kara ısınma egzersizlerinin anlatımı ve uygulatılması. Syb 125 yüzme 3.docx
4 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme vuruş egzersizleri. Syb 125 yüzme 4.docx
5 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 5.docx
6 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 6.docx
7 Ayak tahtasıyla tahtasız sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 7.docx
8 Ayak tahtasıyla tahtasız sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 8.docx
9 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 9.docx
10 Ara sınav Ara sınav
11 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 11.docx
12 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 12.docx
13 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 13.docx
14 Ayak tahtasıyla tahtasız 3 tekniğe ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275337 Yüzme sporunun bilimsel temellerini kavrayabilme
2 1275338 Yüzme teknikleri ve uygulama becerisini kazanma
3 1275339 Temel yüzme eğitim basamaklamasını uygulayarak öğretebilme becerisi kazanma
4 1275340 Yüzme sporunda malzeme bilgisi
5 1275341 Yüzme ve fiziksel gelişime katkısı konusunda bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 5 4 3 4 5 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4
5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek