Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB137 Masa Tenisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Masa tenisi branşına ilişkin oyun kurallarını ve müsabaka yönetmeliğini bilmek, temel teknik ve taktikleri belli bir seviyede uygulayabilmek ve müsabakalar düzenleyebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Vedat ERİM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Step to succes of table tennis, Lary Hodges.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Masa tenisi oyun kuralları, özel ısınmalar, özel eğitsel oyunlar, raket tutuşu, temel duruşlar, kayma adımları, topla oynama hareketleri, temel teknik vuruşları ( hücum ve savunma ), müsabaka yönetmeliği ve maç yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 56 1 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 50 1 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masa tenisinin tarihçesi, malzeme bilgisi, raket tutuşları, topa yatkınlık çalışmaları. 1. Hafta.pptx
2 Masa tenisi oyun kuralları, forhand düz servis ve fh. düz vuruşların öğrenilmesi. 2. Hafta.pptx
3 Masa tenisi oyun kuralları, backhand düz servis ve bh. düz vuruşların öğrenilmesi. 3. Hafta.pptx
4 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. düz servis ve düz vuruşların pekiştirilmesi ve karşılıklı oynama. 4. Hafta.pptx
5 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri . 5. Hafta.pptx
6 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri . 6. Hafta.pptx
7 Ara sınav
8 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. de düz vuruş ve alttan kesik vuruşlarla karşılıklı oynayabilme. 7. Hafta.pptx
9 Karşıdan gelen alttan kesik topları fh. ve bh. ile açarak oyuna girmeyi öğrenme. 8. Hafta.pptx
10 Müsabaka yönetmeliğini öğrenme, yandan falsolu ( side ) servis öğrenme 9. Hafta.pptx
11 Müsabaka yönetmeliği öğrenme, yan falsolu servis ve bu servislerin karşılanmasını öğrenme 10. Hafta.pptx
12 Tek maçlarının kural bilgisi, maç cetvellerinin incelenmesi, dizilişlerin öğrenilmesi , fh. ve bh.blok öğrenme. 11. Hafta.pptx
13 Fikstür yapımını, yüksek top (loop) atmayı öğrenme. 12. Hafta.pptx
14 Fikstür yapımını, çift maçlarının kural bilgisini öğrenme. 13. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280396 Maç yapmayı öğrenebilme
2 1280395 Forhand ve backhand düz vuruşları öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek