Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM317 Detay Bilgisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yapılarda mekânı tanımlamaya yönelik duvar, tavan, döşeme gibi çevreleyici elemanlarla ilgili ahşap birleşmeler, kapılar, doğramalar, duvar ve döşeme kaplamaları gibi ince yapı bileşenlerinin işlev, performans ve uygulama ilkelerinin öğrenilmesi, gerekli malzemeleri tanıma, çözümleme, detaylandırma ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılmasını kapsamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnce Yapı İlkeleri ve uygulama yöntemleri Prof.Dr. Ünal DEMİRARSLAN Yapı Teknik Resim Cilt 2 (Ali Pancarcı, M.Emin Öcal) Pencereler- Prof. Utarit İZGİ Kapılar- Prof. Utarit İZGİ Yapı- Prof. Sedat H. ELDEM Kapılar- Prof. Muhittin BİNAN Çizimlerle Bina Yapım Rehberi- Francis D.K.CHING , Cassandra ADAMS

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 5 13 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma –Dersin Tanıtımı, İnce Yapıya Giriş
2 İnce Yapıya Giriş
3 Duvar Kaplamaları ve Detaylandırılması
4 Duvar Kaplamaları ve Detaylandırılması
5 Döşeme Kaplamaları ve Detaylandırılması
6 Döşeme Kaplamaları ve Detaylandırılması
7 Tavan Kaplamaları ve Detaylandırılması
8 Tavan Kaplamaları ve Detaylandırılması
9 Ara Sınav (tarih değişebilir)
10 Pencere Türleri ve Detaylandırılması
11 Kapı Türleri ve Detaylandırılması
12 Çatı Oluk ve Detayları
13 Merdiven Tasarlama ve Detayları
14 Genel Değerlendirme ve Eksik Çalışmaların Tamamlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286628 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimine karar verir.
2 1286629 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekana uygun renklere karar verir.
3 1286630 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekana uygun dokuyu belirler.
4 1286631 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde konstrüksiyon seçimi ve önermesi yapar.
5 1286632 Gerek projede, gerekse yerinde problem çözümü, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.