Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB150 İktisada Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Günlük ekonomik olayları ve sorunları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve aynı zamanda ekonomik terimleri öğrenebilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşulsuz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- İktisada Giriş, E.Bocutoğlu, M.Berber, K.Çelik, Akademi Yayınevi. TABZON,2000 2- İktisadın A B C’si, PARASIZ İlker, Ezgi Yayınları, BURSA, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 45 45
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar 1.ÜNİTE.docx
2 Kıtlık, Ekonomi bilimi, Kıtlık Sorununu Çözümü 2.ÜNİTE.docx
3 Ekonomilerde Temel Sorunlar 3.ÜNİTE.docx
4 Ekonomik analiz yöntemleri 4. ÜNİTE.docx
5 Talep, arz ve piyasa dengesi 5.ÜNİTE.docx
6 Talepteki değişmeye neden olan faktörler 6. ÜNİTE.docx
7 Talebin gelir esnekliği 7.ÜNİTE.docx
8 Talebin gelir esnekliği 8.ÜNİTE.docx
9 Arz 9. HAFTA.docx
10 ARA SINAV HAFTASI 10. HAFTA.docx
11 Piyasa dengesinin oluşmaması hali 11. HAFTA.docx
12 Talebin fiyat esnekliği 12.HAFTA.docx
13 Çapraz talep esnekliği 13.HAFTA.docx
14 Üretici dengesi analizi 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8644 1288116 2- Kıtlık sorunu ve sorunun çözümü hakkında çözüm yollarını bulur.
10745 1288118 1- Temel kavramları açıklar.
17953 1288114 5-Talep, arz ve piyasa dengesi hakkında bilgi sahibi olur.
27644 1288119 3- Ekonomideki temel sorunları tanımlar
29056 1288115 4- Ekonomik analiz yöntemleri ve ekonomik faaliyetlerin akımını gerçekleştirir
31308 1288117 6- Tüketici dengesi analizlerini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
8644 3
10745
17953
27644
29056
31308
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek