Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB136 Orientring 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı: Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar, Doğa ile olmayı sağlar, Yön Bulmayı Geliştirir, Kararverebilme ve Strateji Kurma Yetisini Geliştirir, Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Gül ÇAVUŞOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. International Orienteering Federation (2007). Competition Rules Forİnternational Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. Finland. 2. Champion N. (2009). What is orienteering. Orienteering. 1st ed. New York: The Rosen Publishing Group Inc; p.4-6. 3. TOF (2018): Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatı, 15-16. 4. Karaca F (2008): Oryantiring Programlarının İlköğretim Programlarındaki Fonksiyonelliği. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Öğrencilere oryantiring hakkında aşağıda verilen bilgiler öğretilecektir oryantiringin tarihçesi oryantiring çeşitleri harita ve pusula bilgisi kullanılan malzemeler arazi çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 4 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
16 Alan Gezisi 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 13 1 13
49 Performans 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantiring nedir? Tarihçesi, Çeşitleri, Kimler yapabilir, Takım Derecelendirme, Kullanılan Malzemeler, Kurallar Ölçek ve Harita (Münhaniler) Tanıtılması Teorik Orientiring 1. hafta.ppt
2 Oryantiring Haritası (renkler) ve pusula kullanımı Teorik Orientiring 2. hafta.ppt
3 Kapalı Alan Çalışmaları (Yön Bulma, Kazık, Şerit Takibi, Parkur, Salon içi uygulamaları) Teorik oryantiring 3. hafta.ppt
4 Açık Alan Çalışmaları (Harita ve Pusula Kullanımı, Hat takibi, İğne parkur, Kontrol Tanımları) Uygulama
5 Açık Alan Çalışmaları (Yıldız ve Kelebek Parkur) Uygulama
6 Açık Alan Çalışmaları (Pencere ve Süt Tarlası) Uygulama
7 Sürat ve Uzun Parkur Uygulama
8 Sürat ve Uzun Parkur Bingo Oryantiringi Uygulama
9 Ara sınav Teorik/Uygulama
10 Labirent Oryantiringi Uygulama
11 Karışık Parkur Uygulama
12 Karışık Parkur Uygulama
13 Karışık Parkur Uygulama
14 Karışık Parkur Uygulama
15 Dönem sonu sınavı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291239 Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar,
2 1291240 Doğa ile olmayı sağlar,
3 1291241 Yön Bulmayı Geliştirir,
4 1291242 Karar verebilme ve strateji kurma yetisini geliştirir,
5 1291243 Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 3
2 4 5 4 5 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4
4 4 4 5 5 5 4 5
5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek