Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB138 Güreş 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Güreşle ilgili teorik bilgilerin öğrenimini sağlamak, temel tekniklerin uygulamalarını yaptırmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Nurullah Öğreten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yuri Şahmuradov, “Serbest Güreş” 2. Oktay O, “ Sporda Güç Geliştirme” Ankara-1989. 3. Türkiye Güreş Federasyonu “Güreş El Kitabı” Ankara.1998. 4. Özer Dilara, S, Kamil Özer. " Çocuklarda Motor Gelişim" Antalya. 1998. 4. Arslan C. "Güreşçinin Rehberi" Güreş ve Metodik bilgiler. İzmir- 1984. 5. Arslan R. "Okullarda ve Kulüplerde Serbest Güreş Araştırmaları". Ankara-l 977. 6. Tamer K. Kutlu M. Karakuş S., Karakaş A., Taşkıran C., Sancaklı H., ‘Yıldız ve Genç., Güreşçiler için Antrenman Programlarının Hazırlanması’, İstanbul- 1993. 7. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı. ‘Bülten’ Aralık-1997, Şubat-1998, Mart, 1988, Nisan 8. Ali Gümüş, “ 5. Dakikalık Güreşte Teknik ve Taktik” 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar. Güreş ile ilgili temel taktik ve teknik uygulama ve teorilerinin verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
14 Gözlem 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 1 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güreş Tarihi ve Kuralları
2 Elverişli duruş ve tutuş uygulamaları
3 Uygulamalı ısınma ve toparlanma uygulamaları
4 Genel ve özel Kuvvet çalışmalarını
5 Uygun beslenme, sağlık kontrolleri bilgilendirmeleri
6 Temel güreş teknik uygulamaları
7 Dalmalar teknikleri
8 Değerlendirme
9 Atmalar teknikleri
10 Yer teknikleri
11 Dalmalar-Savunma
12 Dalmalar-kontratakları
13 Ayaktaki yapılan teknikler
14 Ayaktaki yapılan tekniklere karşı savunma ve kontratakları
15 Yerde ve ayakta yapılan yapılan karma teknikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283663 Güreşin Tarihi gelişimini bilir, Geleneksel ve uluslararası güreş türlerini açıklayabilir.
2 1283662 Güreşte ısınma, beslenme ve dinlenmenin önemini açıklayabilir.
3 1283664 Temel duruş ve tutuş tekniklerini uygulayabilir.
4 1283665 Temel tekniklere karşı savunma ve kontra teknikler yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
2 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek