Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB140 Tenis 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tenis spor dalını oluşturan temel teknik ve yaş gruplarına ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır. İl içi, Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonları konusunda bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Yener AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel SOYSAL,Tenis Antrenmanları İçin Drill Çalışma Kitabı, 2018 Osman Kermen, Tenis - Teknik ve Taktikleri, 1997. Adnan KABASAKAL,TENİS NASIL OYNANIR, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tenis branşında Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri, tenis temel tekniklerini, yarışma kurallarını, saha araç ve gereçlerini, İl içi, Ulusal ve Uluslararası tenis Yarışma Organizasyonlarını inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 8 2 16
48 Sözlü Sınav 8 2 16
49 Performans 12 2 24
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PROFESYONEL TENİS KORTU SAHA ÖLÇÜLERİ 1.pptx
2 Tenis Sahası ve Kort Zeminleri 2.pptx
3 Tenis oyun kuralları 3.pptx
4 TENİS OYUN KURALLARI 3.pptx
4.pptx
5 Tenis oyun kuralları 5.pptx
6 Tenis oyun kuralları 6.pptx
7 ARA SINAV
8 SERVİS 8.pptx
9 FORHENT 9.pptx
10 BACHENT 10.pptx
11 KISA VURUŞ 11.pptx
12 UZUN AŞIRTMA 12.pptx
13 SMAÇ VURUŞU 13.pptx
14 FİNAL SINAVI
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507412 1.Tenis spor dalını oluşturan temel teknikler ile ilgili bilgi edinebilme
2 1507413 2.Yaş gruplarına göre yarışma kurallarını öğrenebilme
3 1507414 3.Tenis ile ilgili kullanılan malzemeleri tanıyabilme
4 1507415 4.Tenis sahalarının yapımı ve bakımı konularında bilgilenme
5 1507416 5.İl içi, Ulusal ve Uluslararası Tenis Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek