Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB227 Spor Yönetimi 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kurthan Fişek. Türkiye’de ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara. 2-Voltmer E.F. and Esslinger A.A. The Organization and Administration of Physical education, 1967, Newyork. 3-Tortop N, İsbir E.G. Yönetim Bilimi, 1983, Ankara. 4- Doğar, Y. Spor Yönetimi, 1997,Malatya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetimi ve spor yöneticisi ile ilgili tanım ve kavramlar SPOR YÖNETİMİ 1. HAFTA.pptx
2 Türkiye'de sporun yönetimine ilişkin uygulamalar. SPOR YÖNETİMİ 2. HAFTA.pptx
3 Spor yönetimin de çalışma alanları. SPOR YÖNETİMİ 3. HAFTA.pptx
4 Türk sporunda teşkilatlanma. Tarihsel gelişim. SPOR YÖNETİMİ 4. HAFTA.pptx
5 Türk sporunu meydana getiren kamu-özel kurum ve kuruluşlara genel bakış. SPOR YÖNETİMİ 5. HAFTA.pptx
6 Spor yöneticisinin tanımı ve nitelikleri (Tartışma) SPOR YÖNETİMİ 6. HAFTA.pptx
7 Türkiye de sporun yaygınlaştırılması kapsamında çağdaş spor yöneticilerinin rolü ve önemi. SPOR YÖNETİMİ 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR YÖNETİMİ 8. HAFTA VİZE ARASINAV.pptx
9 Spor mevzuatı açısından Türk spor yönetimi. SPOR YÖNETİMİ 9. HAFTA.pptx
10 Türkiye' de spor tesislerinin mevcut durumu ve planlanması. SPOR YÖNETİMİ 10. HAFTA.pptx
11 Sporda sosyal güvenlik ve uygulamalar. SPOR YÖNETİMİ 11. HAFTA.pptx
12 Spor Yönetiminde güncel gelişmelerin değerlendirilmesi SPOR YÖNETİMİ 12. HAFTA.pptx
13 Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler SPOR YÖNETİMİ 13. HAFTA.pptx
14 Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler SPOR YÖNETİMİ 14. HAFTA.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280270 Yönetim ve spor yönetiminin kavramları ve kuramlarını inceleyebilme
2 1280271 Çağdaş spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
3 1280272 Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapabilme
4 1280273 Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
5 1280274 Okul içi ve dışı organizasyonlar hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2
2 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4
3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek