Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB219 Basketbol 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,öğrencilerin basketbol sporunun tarihçesi gelişimi ve oyun kuralları ile saha ve malzeme bilgilerini tanıması.Basketbol temel hareketlerini toplu ve topsuz olmak üzere öğretim basamakları ile kavramaları ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK Dr.Öğr.Üyesi Egemen ERMİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Burgul-Basketbolun tekniği.1991 Prof.Dr.Y.Sevim-Basketbol.1991(1.baskı) By.D.Smith-Multiple offense and defense L.Lüle-Basketbolda teknik ve taktik 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Basketbol sporunun tarihçesi gelişimi oyun kuralları ve temel teknik hareketlerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
14 Gözlem 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basketbol sporunun tarihçesi ve gelişimi. Basketbol oyun kuralları. basketbol oyun kuralları ve saha ve malzeme bilgisi.pdf
2 Basketbol saha ve malzeme bilgisi. Basketbol oyun kuralları. basketbol oyun kuralları ve saha ve malzeme bilgisi.pdf
3 Topsuz teknik, temel duruş, koşular, hız değiştirme , yön değiştirme ve kayma adımları. temel duruşlar.pptx
4 Sıçramalar toplu ve topsuz stoplar. Basketbolda Stop Çalışmaları.pptx
5 Top tutuşları ve aldatmalar. Top tutma.pptx
6 İki el ile verilen paslar. pas çeşitleri.pptx
7 Ara Sınav
8 Tek el ile verilen paslar. pas çeşitleri.pptx
9 Top sürme çeşitleri. top sürme çeşitleri.pptx
10 Basketbolda el değiştirme çeşitleri. yön değiştirme.pptx
11 Basketbolda top sürerek sağ ve sol turnike. turnike.pptx
12 Basketbolda sağ ve sol pas alarak turnike ve ters turnike. turnike.pptx
13 Sıçrayarak şut, serbest atış, çengel atışı. şut atma teknikleri.pptx
14 Savunma ve hücum ribaundu. Ribaund.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278630 Basketbol da pasları kavrayabilme ve oyun içerisinde uygulayabilme
2 1278631 Basketbol oyun kurallarını saha ve malzeme bilgilerini kavrayabilme
3 1278632 Basketbolda top sürme çeşitleri ve el değiştirmeleri kavrayabilme ve oyun içerisinde kullanabilme.
4 1278633 Basketbol sporunun dünya da ve Türkiye deki tarihçesi ve gelişimini kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 5
3 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek