Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB232 Spor Ekonomisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. Kazım BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetim, A, Yönetim ve Spor, Gazi kitabevi, Ankara-2019 Ekinci, G, İMAMOĞLU, A. F, Spor İşletmeciliği., Nobel Yayınevi., Ankara 2002 Karaküçük, S, Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Bağırgan Yayınevi, Ankara-1999 Konuyla ilgili her türlü bilimsel çalışma ve yayınlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor ürününün maliyet – fayda analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SPOR EKONOMİSİ 1. HAFTA.pptx
2 Spor nedir? Tanımı diğer alanlar ile ilişkisi SPOR EKONOMİSİ 2. HAFTA.pptx
3 Ekonomi nedir? Tanımları ve ekonomi biliminin nitelikleri SPOR EKONOMİSİ 3. HAFTA.pptx
4 Kayıt dışı ve kayıt içi ekonomi nedir? Ekonomiye genel bakış. SPOR EKONOMİSİ 4. HAFTA.pptx
5 Sporun ekonomik boyutu SPOR EKONOMİSİ 5. HAFTA.pptx
6 Spor ekonomisi ve unsurları SPOR EKONOMİSİ 6. HAFTA.pptx
7 Spor ekonomisinin boyutları SPOR EKONOMİSİ 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR EKONOMİSİ 8. HAFTA.pptx
9 Spor endüstrisinin bir ekonomi olarak büyümesi ve gelişmesini etkileyen faktörler. SPOR EKONOMİSİ 9. HAFTA.pptx
10 Spor Endüstrisinde talep ve arz SPOR EKONOMİSİ 10. HAFTA.pptx
11 Tüketici davranışları teorisi SPOR EKONOMİSİ 11. HAFTA.pptx
12 Spor endüstrisi ve piyasalar SPOR EKONOMİSİ 12. HAFTA.pptx
13 Tam rakabet SPOR EKONOMİSİ 13. HAFTA.pptx
14 Spor ekonomisinde emek piyasası spor endüstrisinin ekonomik etkileri SPOR EKONOMİSİ 14. HAFTA.pptx
15 Final sınavı SPOR EKONOMİSİ 15. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288309 İktisadi düşünce içinde spor, toplumsal arz ve talebi ile ilgili genel özellikleri öğrenir.
2 1288310 Sporda tüketim ve yatırım kavramlarını öğrenir.
3 1288311 Spor yönetimlerinin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek