Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP113 Matematik-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel matematiksel işlemleri yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, Mesleki matematik kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Karmaşık sayılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar KTP113-1. HAFTA.pdf
2 Cebir KTP113-2. HAFTA.pdf
3 Cebir KTP113-3. HAFTA.pdf
4 Denklem ve Eşitsizlikler
5 Denklem ve Eşitsizlikler KTP113-5. HAFTA.docx.pdf
6 Fonksiyonlar KTP113-6. HAFTA.pdf
7 Trigonometri KTP113-7. HAFTA.pdf
8 Trigonometri KTP113-8. HAFTA.pdf
9 Trigonometri KTP113-9. HAFTA.pdf
10 Arasınav KTP113-10. HAFTA.pdf
11 Karmaşık sayılar KTP113-11.HAFTA.pdf
12 Karmaşık sayılar KTP113-12. HAFTA.pdf
13 Geometri KTP113-13.HAFTA.pdf
14 Geometri KTP113-14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266554 Sayılar ile ilgili işlemleri yapabilmek.
2 1266555 Temel cebirsel işlemleri yapabilmek.
3 1266556 Denklem ve eşitsizlik çözebilmek.
4 1266557 Trigonometri ve karmaşık sayılarla ilgili temel işlemleri yapabilmek.
5 1266558 Temel geometrik işlemleri yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
2 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
3 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
4 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
5 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek