Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP115 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, temel fiziksel prensipleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat KARADAYI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Prof. Dr. Önder ORHUN, 2009, Nobel Yayın Dağıtım. 2-Fizik (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri), Öğr. Gör. İsmail SARI-Yrd.Doç.Dr. Kenan Büyüktaş, Seçkin Yayınevi. 3- Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birim sistemleri ve dönüşümleri, kuvvet, moment ve denge durumları, kütle çekimi, Hooke yasası, çizgisel momentum, hız ve ivme, Newton Yasaları, iş güç enerji, basınç, mekanik ve elektromanyetik dalgalar, elektrik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar, birim sistemleri ve dönüşümleri 1_HAFTA.pdf
2 Skaler ve vektörel nicelikler 2_HAFTA.pdf
3 Skaler ve vektörel nicelikler 3_HAFTA.pdf
4 Statik 4_HAFTA.pdf
5 Statik 5_HAFTA.pdf
6 Kinematik 6_HAFTA.pdf
7 Kinematik 7_HAFTA.pdf
8 Dinamik 8_HAFTA.pdf
9 Dinamik 9_HAFTA.pdf
10 Arasınav 10_HAFTA.pdf
11 İş, Güç, Enerji 11_HAFTA.pdf
12 Basınç ve sıvıların kaldırma kuvveti 12_HAFTA.pdf
13 Mekanik ve elektromanyetik dalgalar 13_HAFTA.pdf
14 Laboratuvar uygulama 14_HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283770 Fiziğin temel yasalarını anlar
2 1283771 Fiziksel olayları yorumlar ve analiz eder
3 1283772 Problem çözme yeteneği kazanır
4 1283773 Fizik kanunlarının teknolojide nasıl kullanıldığını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2
2 4 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2
3 4 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2
4 4 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek