Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP119 Genel Kimya Lab. 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Temel laboratuar tekniklerini öğrenerek, deney yapabilme becerisi kazanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Dr. Tülin ŞAKA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genel Kimya Laboratuvar Kitabı 2. Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları, Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Yayın No:77

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya laboratuarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuarında bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi. İlgili dersin konularına paralel olarak araştırmaya dayalı deneyler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 10 20 1
50 Deney Sonrası Quiz 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
50 Deney Sonrası Quiz 10 2 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı LABORATUAR KURALLARI.docx
2 Laboratuvar malzemelerinin ve aletlerinin tanıtımı
3 Alev Emisyonu ALEV EMİSYONU.docx
4 Saf Maddelerin Fiziksel Özellikleri SAF MADDELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ.docx
5 Karışımların Bileşenlerine Ayrılması KARIŞIMLARIN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI.docx
6 Magnezyumun Atom Ağırlığının Tayini MAGNEZYUMUN ATOM AĞIRLIĞININ TAYİNİ.docx
7 Stokiyometri STOKİYOMETRİ.docx
8 Bir Maddenin En Basit Formülünün Bulunması BİR MADDENİN EN BASİT FORMÜLÜNÜN BULUNMASI.docx
9 Ara sınav
10 Gazların Difüzyonu GAZLARIN DİFÜZYONU.docx
11 Çözünürlük ve Saflaştırma ÇÖZÜNÜRLÜK VE SAFLAŞTIRMA.docx
12 Kimyasal Denge KİMYASAL DENGE.docx
13 Asitler, bazlar, pH ve Tamponlar ASİTLER, BAZLAR, pH ve TAMPONLAR.docx
14 Telafi Deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266669 Laboratuarda çalışmak için gerekli temel bilgileri açıklar.
2 1266670 Kimya laboratuarında kullanılan yöntemleri ve malzemeleri tanır.
3 1266671 Verileri analiz eder ve yorumlar.
4 1266672 Elde ettiği deneysel sonuçları teorik bilgilerle ilişkilendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
2 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
3 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
4 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek