Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP122 Genel Kimya-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin laboratuarda yapılacak olan hesaplamalarda kullanacakları formülleri ve kullanımlarını, tepkime denklemini yazmayı ve katsayı hesaplamalarını ve sınırlayıcı reaktifin bunmasını, çözeltiler ve çözünürlüğe etki eden etmenleri kavrayabilmeleridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çağlayan Kitabevi, Cilt 1 ve Cilt 2. Temel Kimya, Peter Atkins, Loretta Jones, Bilim Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mol kavramı, avogadro sayısı, formül türetilmesi, karışımlar, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal eşitlikler, stokiyometri, çözeltiler ve özellikleri, sınırlayıcı reaktif, yüzde bileşim, mol, molarite, normalite, molalite, çökme ve çözünürlük sabiti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mol sayısı ve avogadro sayısı, formül türetilmesi 1.pdf
2 Karışımlar ve kimyasal reaksiyonlar 2.pdf
3 Kimyasal eşitlikler ve stokiyometri 3.pdf
4 Çözeltiler ve özellikleri 4.pdf
5 Sınırlayıcı reaktif 5.pdf
6 Yüzde bileşim 6.pdf
7 Mol, molarite 7.pdf
8 normalite, molalite 8.pdf
9 Soru çözülmesi 9.pdf
10 Ara Sınav
11 Soru çözülmesi 10.pdf
12 Çökme ve çözünürlük sabiti 11.pdf
13 Çökme ve çözünürlük sabiti 12.pdf
14 Tüm konularla ilgili soru çözülmesi 13.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266999 Mol, molarite, normalite hesaplamalarını yapabilmeli
2 1267000 kimyasal eşitlikleri denkleştirebilmeli
3 1267001 tepkimelerde sınırlayıcı reaktifi belirleyebilmeli
4 1267002 yüzde bileşimi hesaplayabilmeli
5 1267003 çökme ve çözünürlük sabitini hesaplayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 2
2 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 2
3 4 4 4 3 2 1 3 1 1 1 1 2
4 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 2
5 4 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek