Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP120 Matematik-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel trigonometri, Matrisler, Denklem Sistemleri, Süreklilik, Türev, İntegral

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel trigonometri KTP120-1. HAFTA.pdf
2 Temel trigonometri KTP120-2. HAFTA.pdf
3 Trigonometrik fonksiyonlar KTP120-3. HAFTA.pdf
4 Matrisler KTP120-4. HAFTA.pdf
5 Matrisler KTP120-5. HAFTA.docx.pdf
6 Denklem Sistemleri KTP120-6. HAFTA.pdf
7 Limit http://img.eba.gov.tr/588/3bc/282/189/f34/974/8fb/bde/d29/cca/f38/a38/1e5/900/002/5883bc282189f349748fbbded29ccaf38a381e5900002.pdf
8 Süreklilik KTP120-8. HAFTA.pdf
9 Türev KTP120-9. HAFTA.pdf
10 KTP120-10. HAFTA.docx
11 Fonksiyon grafikleri KTP120-11. HAFTA.pdf
12 İntegral KTP120-12. HAFTA.pdf
13 İntegralin alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları KTP120-13. HAFTA.pdf
14 İntegralin alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları KTP120-14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488400 Matematiksel düşünür.
2 1488401 Sistemli ve mantıklı düşünür.
3 1488402 Problem çözebilme becerisi kazanır.
4 1488403 Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazanır.
5 1488404 Alanı ile ilgili matematiksel işlemleri çözebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
2 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
5 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek