Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP224 Enstrümental Analiz 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Enstrümantal analiz tekniklerini ve bununla ilgili teorik bilgileri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gündüz, T. 2000; Enstrümental Analiz, Gazi Kitabevi, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel enstrumental analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, Işının özellikleri, Işının madde ile etkileşimi, Optik spektroskopiye giriş, Absorpsiyon spektroskopisine giriş, UV-Gör. bölge spektroskopisi, IR spektroskopisi, NMR spektroskopisi, ESR spektroskopisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel enstrümantal analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, Hafta-1.pdf
2 Işının özellikleri Hafta-2.pdf
3 Işının madde ile etkileşimi, Hafta-3.pdf
4 Işının madde ile etkileşimi, Hafta-4.pdf
5 Optik spektroskopiye giriş, Hafta-5.pdf
6 Absorpsiyon spektroskopisine giriş, Hafta-6.pdf
7 UV-Gör Bölge Spektroskopisi, Hafta-7.pdf
8 UV-Gör Bölge Spektroskopisi, Hafta-8.pdf
9 IR Spektrometrisi, Hafta-9.pdf
10 Midterm Hafta-10.pdf
11 IR Spektrometrisi Hafta-11.pdf
12 NMR Spektrometrisi, Hafta-12.pdf
13 NMR Spektrometrisi Hafta-13.pdf
14 ESR Spektrometrisi Hafta-14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267261 Elektromanyetik dalgalar ve madde ile etkileşimini bilir.
2 1267262 UV ve Gör. Böl. Spektroskopisini bilir.
3 1267263 IR Spektroskopisini bilir.
4 1267264 NMR Spektroskopisini bilir.
5 1267265 ESR Spektroskopisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3
2 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 2 3
3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3
4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3
5 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek