Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP226 Boyarmadde Kimyası 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Boyarmaddelerin yapıları ve kullanım alanları ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boyarmadde Kimyası, Hasan Kocaokutgen, 2017, Samsun Boyarmadde Kimyası, İnci Başer, Yusuf İnanıcı, 1990, İstanbul, Marmara Üniv. Yayınları Lif ve Elyaf Kimyası, Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel bilgiler, renk bilgisi, renk analizleri, tekstil lifleri, renk haslıkları, boyarmaddelerin sınıflandırılması, doğal renklendiriciler, renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları, sağlık üzerine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler KTP226.pdf
2 Renk bilgisi KTP226.pdf
3 Renk analizleri KTP226.pdf
4 Tekstil lifleri KTP226.pdf
5 Tekstil lifleri KTP226.pdf
6 Renk haslıkları KTP226.pdf
7 Boyarmaddelerin sınıflandırılması KTP226.pdf
8 Boyarmaddelerin sınıflandırılması KTP226.pdf
9 Boyarmaddelerin sınıflandırılması KTP226.pdf
10 Ara Sınav KTP226.pdf
11 Doğal renklendiriciler KTP226.pdf
12 Doğal renklendiriciler KTP226.pdf
13 Renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları KTP226.pdf
14 Renklendiricilerin yüksek teknolojide kullanımları, Sağlık üzerine etkileri KTP226.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267258 Öğrenci boyarmaddeleri sınıflandırabilir
2 1267259 Öğrenci doğal renklendiriciler hakkında bilgi sahibi olur
3 1267260 Öğrenci renklendiricilerin sağlık üzerine etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 2 3 1 1 1 2 3
2 4 4 3 3 4 2 3 1 1 1 2 3
3 4 4 3 3 4 2 3 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek