Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP228 Fizikokimya 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Fizikokimyadaki temel kavramları vermek, fiziksel yöntemlerin kimyaya uygulanmasını öğretmek, fiziksel ve kimyasal olaylardaki denge koşullarını incelemek, fizikokimyasal çalışmaları makroskopik yaklaşımla öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya I ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem ve hal değişkenleri, hal fonksiyonları, kinetik gaz kuramı, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, Serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, ideal gazlar ve gerçek gazlar, Joule ve Joule-Thomson olayları, Fügasite.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın temel yasaları, termal denge ve hal değişkenleri KTP228-1. HAFTA.pdf
2 Hal fonksiyonlarının özellikleri KTP228-2. HAFTA.pdf
3 İdeal gazlar ve kinetik gaz kuramı KTP228-3. HAFTA.pdf
4 Enerjinin korunumu yasası KTP228-4. HAFTA.pdf
5 Entalpi foksiyonu ve ısınma ısıları KTP228-5. HAFTA.pdf
6 İzotermal ve adyabatik işlemler KTP228-6. HAFTA.pdf
7 Entropi fonksiyonu ve mutlak sıcaklık KTP228-7. HAFTA.pdf
8 Mutlak entropi, serbest iç enerji ve serbest entalpi KTP228-8. HAFTA.pdf
9 Kapalı sistemlerin temel termodinamik denklemleri KTP228-9. HAFTA.pdf
10 Ara Sınav KTP228-10. HAFTA.docx
11 İdeal gaz varsayımından sapmalar ve gerçek gazlar KTP228-11. HAFTA.pdf
12 Joule olayı ve Joule-Thomson olayı KTP228-12. HAFTA.pdf
13 Sabit sıcaklıkta entalpi ve entropinin basınçla değişimi, fugasite KTP228-13. HAFTA.pdf
14 Kimyasal denge kavramı KTP228-14. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267250 Öğrenci sistemlerdeki entropi değişimlerini hesaplayabilir.
2 1267251 Carnot çevrimini ve çevrim boyunca ısı,iş, iç enerji ve entropi değişimlerini yorumlayabilir.
3 1267252 Termodinamik eşitlikleri kullanmayı ve yorumlamayı bilir.
4 1267253 Hal fonksiyonlarının özelliklerini bilir.
5 1267254 Temel gerçek gaz denklemlerini yazıp yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 2 3
2 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 2 3
3 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
4 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
5 4 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek