Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP230 Endüstriyel Kimya Lab. 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ; Endüstride kullanılan bazı uretim proseslerini ve uygulanan analiz yöntemlerini öğrenciye laboratuvarda deneylerle göstermek ve öğretmek. Öğrencilere kimyasal bir problemi tespit etme ,yorumlama ve çözüm bulma yeteneğini kazandırmak . Ögrencilerin labaratuvar becerisini arttırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

boyut küçültme ve elek analizi, endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri, Gübrelerin üretimi ve analizleri, Kömür analizi, Kireç üretimi ve analizi, Çamaşır suyu üretimi ve analizi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Endüstriyel kimya laboratuvar notları I ( OMÜ yayınları : 27)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 13 20 1
20 Rapor Hazırlama 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 13 1 13
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Kimya laboratuvarı ve sektör tanıtımı KTP230-1. HAFTA.pdf
2 boyut küçültme ve elek analizi KTP230-2. HAFTA.pdf
3 endüstriyel gazların üretimi ve gaz analizleri KTP230-3. HAFTA.pdf
4 Kömür analizi I, Kömürde nem, uçucu madde, sabit karbon ve kül tayini KTP230-4. HAFTA.pdf
5 Kömür analizi II Ksilol metoduyla linyit kömüründe nem tayini KTP230-5. HAFTA.pdf
6 Kireç üretimi ve analizi I Sönmüş ve sönmemiş kireç testiKızdırma kaybı analizi KTP230-7. HAFTA.pdf
7 Kireç üretimi ve analizi IIKirec numunesinde Kalsiyum ve magnezyum miktar tayini KTP230-7. HAFTA.pdf
8 Gübrelerin üretimi ve analizleri I, Potasyum nitrat üretimi KTP230-8. HAFTA.pdf
9 Gübrelerin üretimi ve analizleri II, Gübrede fosfat bütünü tayini II KTP230-9. HAFTA.pdf
10 Ara Sınav KTP230-10. HAFTA.pdf
11 Çamaşır suyu üretimi ve analizi I, Çamaşır suyu sentezi KTP230-11. HAFTA.pdf
12 Çamaşır suyu üretimi ve analizi II, çamasır suyunda serbest alkali ve sodyum hipoklorit tayini KTP230-12. HAFTA.pdf
13 Telafi haftası KTP230-13. HAFTA.docx
14 Telafi haftası KTP230-14. HAFTA.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267255 Endüstride kimyasal problemleri belirleme, yorumlama ve çözme becerisi kazanır.
2 1267256 Laboratuvar becerilerini arttırmak
3 1267257 Endüstride üretim süreci ve analiz yöntemlerini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 3 1 1 1 1 3
2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 3
3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek