Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB353 Badminton 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Egemen ERMİş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uçan tüytop, Refail Cümşütoğlu Mehmedov, Rasim Kale Her yönüyle Badminton İrfan Gülmez.

Dersin İçeriği

Oyun kuralları, oyun sahası, badmintonda temel hareketler, vuruş teknikleri (ön kort, orta kort, arka kort), ayak teknikleri, yarışma organizasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 2 10
5 Derse Katılım 12 5 60
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Badmintonun kısa tarihçesi.Badminton malzemelerinin ve sahasının tanıtımı,raket tutuşu tekniği ve duvar çalışması 1.hafta (1).docx
2 Servis tekniğinin praktis edilmesi 2.hafta (1).docx
3 Clear(uzun ve yüksek vuruş)tekniğinin uygulanışı 3.hafta (1).docx
4 Clear drop ve Back hand clear tekniğinin çalışılması 4.hafta (1).docx
5 QUIZ ve Smaç tekniğinin çalışılması 5.hafta (1).docx
6 Drive tekniğinin çalışılması 6.hafta (1).docx
7 Drop tekniğinin uygulanması 7.hafta (1).docx
8 Ayak çalışmaları 8.hafta (1).docx
9 ARASINAV 9.hafta (1).docx
10 File önü vuruşlar 10.hafta (1).docx
11 QUIZ ve Tekler taktik çalışması 11.hafta (1).docx
12 Çiftler taktik çalışması 12.hafta (1).docx
13 Tekler turnuvası 13.hafta (1).docx
14 Çiftler Turnuvası 14.hafta (1).docx
15 FİNAL SINAVI 15.hafta (1).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296728 Oyun kurallarına hakim olur
2 1296729 Oyun sahası hakkında bilgi sahibi olur
3 1296730 Teknikler hakkında bilgi ve beceriye sahip olur
4 1296731 Organizasyon yapma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 3 5 3 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek