Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB367 Orientring 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Düzenli egzersiz yapmayı sağlar Doğa ile iç içe olmayı sağlar Yön bulmayı geliştirir Karar verebilme ve strateji kurma yetisini geliştirir Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Competition Rules For İnternational Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. International Orienteering Federation. Finland. 2007. 2. What is Orienteering. Champion N. 1st ed. New York: The Rosen Publishing Group Inc; 2009. 3. Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatı, TOF, 2018 4. Karaca F (2008): Oryantiring Programlarının İlköğretim Programlarındaki Fonksiyonelliği. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Oryantiringin tarihçesi, oryantiring çeşitleri, harita ve pusula bilgisi, kullanılan malzemeler, arazi çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 4 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
16 Alan Gezisi 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 30 1 30
49 Performans 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantiring tarihçesi, çeşitleri, kullanılan malzemeler, yarışma kuralları, ölçek ve harita (münhaniler) Teorik
2 Oryantiring Haritası (renkler) ve pusula kullanımı Teorik
3 Kapalı alan çalışmaları (yön bulma, kazık, şerit takibi, parkur, salon içi uygulamaları) Teorik
4 Açık alan çalışmaları (harita ve pusula kullanımı, hat takibi, kontrol tanımları, iğne parkur) Uygulama
5 Açık Alan Çalışmaları (Yıldız ve Kelebek Parkur) Uygulama
6 Açık Alan Çalışmaları (Pencere ve Süt Tarlası) Uygulama
7 Sürat ve Uzun Parkur Uygulama
8 Sürat ve Uzun Parkur Bingo Oryantiringi Uygulama
9 Ara sınav Uygulama
10 Labirent Oryantiringi Uygulama
11 Karışık Parkur Uygulama
12 Karışık Parkur Uygulama
13 Karışık Parkur Uygulama
14 Karışık Parkur Uygulama
15 Dönem sonu sınavı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502334 Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar,
2 1502335 Doğa ile iç içe olmayı sağlar,
3 1502336 Yön Bulmayı Geliştirir,
4 1502337 Karar verebilme ve strateji kurma yetisini geliştirir,
5 1502338 Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4
2 4 4 4 5 4 5 4 3 5 2 3 4 3 5 3 5 4 4 5
3 4 4 3 5 3 5 4 4 5 2 4 3 2 5 3 5 4 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek