Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB385 Voleybol 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmek, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma ile temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğretmek ve uygulatabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Görv:FULYA CENGİZHAN ERTAN, Doç.Dr. Tülin ATAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana planjön servis karşılama, smaç karşılama). Takım oluşumu, savunma ve hücum sistemleri, oyun bilgisi, temel ve gelişim antrenmanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri, voleybola özgü eğitsel oyunlar Parmak pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla parmak pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi
2 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları Parmak pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması
3 Parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller Parmak pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Parmak pas maçı
4 Manşet pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla manşet pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Maç
5 Manşet pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Manşet pasa yönelik sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması Sahada belirlenmiş bölgelere manşet pas aktarımı maç Quiz
6 Manşet pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Oyun içi manşet pas (öne-yana-sıçrayarak geriye)öğretimi,file önü,üstü,manşet pas uygulatılması
7 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller.
8 File üstü altdan servis tekniğinin uygulatılması Belirlenmiş bölgelere servis çalışmaları Maç
9 Ara Sınav
10 Üstden servis tekniğinin öğretilmesi,geliştirilmesi,pekiştirilmesi için drillerin uygulatılması Oyun içi bölgelerinin öğretimi Müsabaka içi oyun drillerinin gösterilmesi Quiz
11 Smaç tekniğinin teknik analizinin anlatımı Topsuz smaç adımlamasının öğretimi Üç adım iki adım tek adım topsuz sıçrama drilleri
12 Smaç tekniğinin (topla) geliştirilmesi,pekiştirilmesine yönelik driller Oyun içi atılan pasın smaç vuruşla birleştirilmesine yönelik driller Maç
13 Öğrencilerin atılan servisi parmak yada manşet pasla karşılaması Atılan topların pasör bölgesine manşet pasla aktarılması Atılan pasların smaç vuruşla rakip sahaya aktarılması uygulatılır. Öğrenilen tekniklerin uygulandığı turnuvalı maç
14 Müsabaka
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297569 Voleybol temel oyun kurallarını ifade edebilme
2 1297570 Voleybola özgü ısınma şekillerini öğrenebilme
3 1297571 Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenebilme
4 1297568 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5
3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek