Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB338 Psiko-Motor Gelişimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nurullah Öğreten

Ön Koşul Dersleri

Zorunlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuklarda Motor Gelişim. M. Kamil Özer , Dilara Sevimay Özer. Nobel Yayın Dağıtım. 9. Baskı. 2016. Motor Gelişimi Anlamak. Dilara Sevimay Özer, Abdurrahman Aktop. Nobel Akademik Yayıncılık. 2017. Human Motor Development. V. Gregory Payne, Larry D. Isaacs. Routledge. 2012. İnsan ve Davranışı. Doğan Cüceloğlu. Remzi Kitabevi, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
14 Gözlem 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının açıklanması, Ders sunuş ve değerlendirme şekli, Gelişim ve büyüme, dönemleri, psikomotor gelişim devre ve dönemleriyle ilgili genel bilgiler anlatılacaktır. Sunu 1.pptx
2 Gelişim ve Büyüme İle İlgili Temel Kavramlar. Sunu 2.pptx
3 Gelişim İlkeleri ve Gelişimi etkileyen Faktörleri. Sunu 3.pptx
4 Gelişim Modelleri-Dönemleri – I. Sunu 4.pptx
5 Gelişim Modelleri-Dönemler - II. Sunu 5.pptx
6 Doğum Öncesi ve Sonra Fiziksel Büyüme ve Gelişme Sunu 6.pptx
7 Psikomotor Gelişim Sunu 7.pptx
8 Değerlendirme Sunu 8.pptx
9 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – I. Sunu 9.pptx
10 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – II. Sunu 10.pptx
11 Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler Sunu 11.pptx
12 Çoçuklarda Fiziksel ve Motor Özellikler Sunu 12.pptx
13 Algısal motor gelişimin unsurları, Sunu 13.pptx
14 Algısal Motor Gelişim Unsurları. Sunu 14.pptx
15 Final Sunu 15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283673 Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme
2 1283672 Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme
3 1283671 Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme
4 1283674 Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilme
5 1283675 Hareket dönemlerini ve bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilme
6 1283676 Çocukların fiziksel uygunluk durumlarını ve algısal motor yeteneklerinin farkına varabilme
7 1283677 Psikomotor öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3 4 4 3
4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2
5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
6 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4
7 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek