Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB437 Rekreasyon 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kazım BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük, S.; Rekreasyon “Boş Zamanları Değerlendirme”, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. Lafarge, P.; Tembellik Hakkı, 5. Baskı, (Çev. V. Günyol), Telos Yayınları, İstanbul, 1993. O’Sullivan, E.L.; Marketing for Parks, Recreation and Leisure, Venture Publishing INC, State College, P.A. 1991.Tezcan, M.; Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.ü. Yayını, Ankara, 1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rekreasyonun spor ve turizm ile ilişkisi, otellerin spa merkezlerinin işletmeciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Tanımı ve rekreasyon hakkında literatür. REKREASYON 1.HAFTA.pptx
2 Zaman ve zaman kullanım kavramları, REKREASYON 2.HAFTA.pptx
3 Boş zaman hakkı, boş zamanın temel fonksiyonları REKREASYON 3.HAFTA.pptx
4 Rekreasyon tanımı, özellikleri,rekreasyonun sınıflandırılması ve etkinlik alanları. REKREASYON 4.HAFTA.pptx
5 Genel anlamda rekreasyon rekreasyonun amaçları rekreasyon ihtiyacı ve karşılanması. REKREASYON 5.HAFTA.pptx
6 Rekreatif aktivitelere olan ihtiyaç rekreasyonun özellikleri ve sınıflandırılması REKREASYON 6.HAFTA.pptx
7 Sosyolojik açıdan rekreasyonun sınıflandırılması. Rekreasyonu destekleyen sosyo-ekonomik faktörler. REKREASYON 7.HAFTA.pptx
8 Ara Sınav REKREASYON 8.HAFTA.pptx
9 Rekreasyon Eğitim genel eğitim benzerlikleri ve farkları, rekreasyon ve beden eğitimi REKREASYON 9.HAFTA.pptx
10 Rekreasyon yönetimi rekreasyonel planlama ve programlama REKREASYON 10.HAFTA.pptx
11 Rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi Turizm rekreasyon ve turizm ilişkisi REKREASYON 11.HAFTA.pptx
12 Rekreasyon ve Çevre ilişkisi, rekreasyon ve ekonomi REKREASYON 12.HAFTA.pptx
13 Rekreasyon spor ve rekreasyon oyun ilişkisi REKREASYON 13.HAFTA.pptx
14 Rekreasyon etkinliklerinde liderlik,lider tanımları ve lider davranış tipleri REKREASYON 14.HAFTA.pptx
15 Final Haftası REKREASYON 15.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294194 Rekreasyon kavramlarının spor turizm ve diğer etkinlik alanları ile ilişkisini açıklar.
2 1294192 Bu dersin sonun da rekreasyonun bir istihdam alanı olduğunu bilir. Organizasyon ve yönetim becerisi gelişir.
3 1294193 Boş zaman ve rekreasyon kavramlarını açıklar.
4 1294195 Bu ders sonun da öğrenciler, zaman kavramını ve zaman kullanımını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek