Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB435 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje-II 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Vedat ERİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri irdelenmektedir. Öğrencilerin dönem sonunda kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 2 1 2
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 2 60
34 Okuma 3 1 3
49 Performans 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Bilgi Kaynağı 1 Bilim ve Bilgi Kaynağı.pptx
2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler 2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler.pptx
3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri 3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri.pptx
4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar 4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar.pptx
5 Bilimsel araştırmada temel kavramlar 5 Bilimsel araştırmada temel kavramlar.pptx
6 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri 6 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri.pptx
7 Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri 7 Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri.pptx
8 Nitel Araştırma Yöntemleri 8 Nitel Araştırma Yöntemleri.pptx
9 Ara sınav
10 Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri 10 Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri.pptx
11 Veri nedir? Veri tipleri nelerdir? Anket Uygulamasına Giriş 11 Veri nedir Veri tipleri nelerdir Anket Uygulamasına Giriş.pptx
12 Bilimsel Makalenin Bölümleri: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma 12 Bilimsel Makalenin Bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma.pptx
13 Literatür tarama 13 Literatür tarama.pptx
14 Literatür tarama 14 Literatür tarama.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495993 Problem çözme becerisi kazanma
2 1495994 Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama,
3 1495995 Veri toplama, verileri değerlendirme
4 1495996 Çalışmaları raporlaştırma ve sunma
5 1495997 Bilimsel çalışmalarda çok değişik alanlardan yararlanarak sporcu seviyesini daha üst düzeylere çıkarabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek