Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB450 Futbol Uzmanlık Spor Dalı 927003 4 8 7

Dersin Amacı

Türk futbol tarihi ve dünya futbol tarihi ile ilgili gelişimini kavramasını, oyun kurallarını anlamasını, futbolda kullanılan temel teknik becerileri öğrenmesi, futbol oyun sistemleri hücum ve savunma prensiplerini kavraması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, F, Alt Yapı Saha İçi Uygulamalar II, Has Matbaacılık, İstanbul, 2012 Eniseler, N, Bilimin Işığında Futbol Antrenmanı, Birleşik Matbaacılık. İzmir-2010 Barth, K, Zempel, U, Çeviri, Bağırgan, T, Futbol Öğreniyorum, Spor Yayın ve Kitabevi, Ankara, 2009 Aksoy, F, Alt Yapı Saha İçi Uygulamalar I, Erol Ofset, Samsun, 2008 Erdem, K, Futbolda Kenar Yönetimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005 Somalı, V, Teknik Taktik Yönleriyle Futbol ve Tarihi İnkılap Kitapevi, İstanbul-1988 Futbol Federasyonu Yayınları Seminer Kurs Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Futbol tarihi ve oyun kuralları konusunda gerekli bilgi donanımının sağlanması, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, oyun sistemleri konusunda bilgilendirilmesi, futbolda kullanılan temel teknik becerilerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB UZMANLIK FUTBOL 1. HAFTA.pptx
2 Futbolun genel tanımı, futbolun tarihçesi, oyun kuralları SYB UZMANLIK FUTBOL 2. HAFTA.pptx
3 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Top kontrol çeşitleri SYB UZMANLIK FUTBOL 3. HAFTA.pptx
4 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Top ile ve topsuz dripling SYB UZMANLIK FUTBOL 4. HAFTA.pptx
5 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Ayak içi vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 5. HAFTA.pptx
6 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Üst vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 6. HAFTA.pptx
7 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. İç üst vuruş ve dış vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 7. HAFTA.pptx
8 Ara sınav uygulama ve teori SYB UZMANLIK FUTBOL 8. HAFTA.pptx
9 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Kafa vuruşu tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 9. HAFTA.pptx
10 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. SYB UZMANLIK FUTBOL 10. HAFTA.pptx
11 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Bireysel ve grup Taktiği hücum savunma prensipleri. SYB UZMANLIK FUTBOL 11. HAFTA.pptx
12 Antrenman ve kondisyon teknik taktik Oyunsal formda uygulamalar. SYB UZMANLIK FUTBOL 12. HAFTA.pptx
13 Futbol da hücum ve savunma prensipleri Oyunsal formda uygulamalar. SYB UZMANLIK FUTBOL 13. HAFTA.pptx
14 Futbol da oyun sistemleri SYB UZMANLIK FUTBOL 14. HAFTA.pptx
15 Final uygulama ve teori SYB UZMANLIK FUTBOL 15. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285563 Türk Futbol Tarihi ve Dünya Futbol Tarihinin gelişimini kavrayabilme.
2 1285564 Futbolda sistemleri inceleyebilme.
3 1285565 Temel teknik eğitimi konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilme.
4 1285566 Futbolda oyun kurallarını anlayabilme ve öğretebilme.
5 1285567 Futbolda temel teknik beceri öğretimini sağlayacak gerekli bilgi donanıma sahip olma ve bunu yeni ders ortamlarında tasarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4
2 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 3 4 3
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4
4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek