Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB470 Artistik Cimnastik Uzmanlık Spor Dalı 927003 4 8 7

Dersin Amacı

Öğrencilere, artistik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR. ARZU YEKE ALTUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik - Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Suveren, C. (2018). Gösteri Cimnastiği. Gazi yayınevi, İstanbul. Suveren, S. S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler. Gazi Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cimnastiğin tarihçesi ve yarışma kuralları, Erkek ve Bayan artistik cimnastik aletleri tanım ve teknik özellikleri, Yer,kulplu beygir,halka, atlama masası,parallel, barfiks, asimetrik parallel, denge aletleri üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmaları ve artistik cimnastik branşa özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejiler konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme, Dünyada ve Türkiye’ de artistik cimnastik
2 Erkek artistik cimnastik aletleri tanıtımı, teknik özellikleri ve kişiye özel ayarlamalar ile ilgili uygulamalar
3 Kadın artistik cimnastik aletleri tanıtımı, teknik özellikleri ve kişiye özel ayarlamalar ile ilgili uygulamalar
4 Atlama masası üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışma uygulamaları Yer aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışma uygulamaları
5 Atlama masası üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışma uygulamaları Yer aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışma uygulamaları
6 Barfix ve asimetrik paralel aletlerinde yapılan basamaklamalar ve ön çalışma uygulamaları
7 Barfix ve asimetrik paralel aletlerinde yapılan basamaklamalar ve ön çalışma uygulamaları
8 Barfix ve asimetrik paralel aletlerinde yapılan basamaklamalar ve ön çalışma uygulamaları
9 VİZE
10 Yer Minderi (Burgu çalışmaları, taklalar ve versiyonları, amut, çember, amut prüvet, erişmek amut uygulamaları ve yardım şekilleri)
11 Yer aletinde teknik bağlantı çalışmaları( bağlantı hareketlerinin uygulanması , yardım şekilleri)
12 Paralel aletinde yapılan hareketler,basamaklamaları ve ön çalışmalar Denge aleti temel hareketlerin öğrenilmesi, ritm çalışmaları
13 Paralel aletinde yapılan hareketler,basamaklamaları ve ön çalışmalar Denge aleti temel hareketlerin öğrenilmesi, ritm çalışmaları
14 tüm aletlerde teknik çalışmaların tekrarı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288345 Dünyada ve Türkiye’ de artistik cimnastik branşının tarihi gelişimini açıklar .
2 1288346 Erkek ve kadın artistik cimnastik branşı malzemelerini tanır ve kullanır .
3 1288347 Artistik cimnastik temel tekniklerini uygular .
4 1288348 Artistik cimnastik branşa özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygular .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5
3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek