Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB442 Sporda Halkla İlişkiler 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇAVUŞOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yatkın, A, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yayıncılık., Ankara 2003. 2-Ekinci, G, İmamoğlu, A. F, Spor İşletmeciliği, Nobel Yayıncılık, Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, Halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler kavramı HALKLA İLİŞKİLER (2).pptx
2 Halkla İlişkilerin gelişimi halkla ilişkilerin gelişimi.docx
3 Halkla İlişkilerin örgütlenmesi halkla ilişkilerde örgütlenmeler.docx
4 Özel sektörde Halkla İlişkiler özel sektörde halkla ilişkiler.docx
5 Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler.pptx
6 Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler gönüllü sektörde halkla ilişkler.docx
7 Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler spor da halkla ilişkiler.pptx
8 Ara Sınav
9 Kurum içi Halkla İlişkiler ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler ve araçları
10 Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar
11 Halkla İlişkilerde yeni kavramlar
12 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler
13 Halkla İlişkilerin pazarlamaya katkısı ve Pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler
14 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285424 Halkla ilişkiler kavramı ve süreci hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
2 1285425 işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
3 1285426 Modern iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4
2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3
3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek