Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP121 Gıdalarda Temel İşlemler-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Gıdalarda temel işlemleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Alime CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYIK, M. 1995. Ürün İşleme Tekniği. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayın No: 1409. 2.Baskı. 240 s. BANCHERO, J.T. and BADGER, W.L. 1979. Kimya Mühendisliğine Giriş. İnkılap ve Aka Kitapevleri. Çeviren İhsan ÇATALTAŞ. 888 s. GÜRSES, Ö.L. 1986. Gıda İşleme Mühendisliği II. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yayın No: 963. SALDAMLI, İ. ve SALDAMLI, E. 1990, Gıda Endüstrisi Makinaları, Önder Matbaa, Ankara. 454 s. SAYGIN, E. 1986. Besin İşleme ve Mühendisliği. Ders notu. Ege Üni. Gıda Fakültesi. 53 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda işlemenin tarihçesi, gıda işlemede hammaddelerin önemi, hammaddenin hasadı, taşınması ve dikkat edilecek hususlar. Hammaddenin sınıflandırılması, kontaminasyon kaynakları, kuru ve yaş temizlemenin önemi, Hammaddenin temizlenmesi, ayrılması, soyulması ve bu işlemlerde kullanılan makineler, Gıdaların bileşimine giriş, Gıdalarda su, önemi ve su aktivitesi kavramı, Gıdalarda bulunan proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, mineral maddeler, renk maddelerine ve enzimlere genel bir bakış. Gıda bozunmalarının sınıflandırılması, Enzimatik bozunmalar, Enzimatik olmayan bozunmaların incelenmesi, Gıda muhafaza tekniklerinin ilkeleri, Gıdaların ısıl işlemler muhafazası, kurutarak muhafazası, Gıdaların kimyasal yolla muhafazası, dondurarak muhafaza ve ışınlarla muhafaza, Gıdaların asitlerle muhafazası, koruyucu maddelerle muhafaza ,Gıdadalar ve işlenme teknolojileri hakkında son bilgilerin özetlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda işlemenin tarihçesi, gıda işlemede hammaddelerin önemi, hammaddenin hasadı, taşınması ve dikkat edilecek hususlar. Temel işlemler önemi.pptx
2 Hammaddenin sınıflandırılması, kontaminasyon kaynakları, kuru ve yaş temizlemenin önemi Gida temel islemler I - Engin Yaralı - Tüm dönem.pdf
3 Hammaddenin temizlenmesi, ayrılması, soyulması ve bu işlemlerde kullanılan makineler.
4 Gıdaların bileşimine giriş.
5 Gıdalarda su, önemi ve su aktivitesi kavramı.
6 Gıdalarda bulunan proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, mineral maddeler, renk maddelerine ve enzimlere genel bir bakış.
7 Gıda bozulmalarının sınıflandırılması, Enzimatik bozulmalar.
8 Enzimatik olmayan bozulmaların incelenmesi.
9 Gıda muhafaza tekniklerinin ilkeleri.
10 Ara sınav
11 Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazası, kurutularak muhafazası.
12 Gıdaların kimyasal yolla muhafazası, dondurarak muhafaza ve ışınlarla muhafaza.
13 Gıdaların asitlerle muhafazası, koruyucu maddelerle muhafaza.
14 Gıdalar ve işlenme teknolojileri hakkında son bilgilerin özetlenmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269554 Gıdaları muhafaza tekniklerini öğrenir
2 1269555 Gıda hammaddelerine uygulanan önişlemleri kullanmak.
3 1269556 Gıda işleme tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5 4 4 3 5 5 3
2 5 4 2 5 4 4 3 5 5 3
3 5 4 2 5 4 4 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek