Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP124 Gıda Mikrobiyolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak Gıda ve Mikroorganizma İlişkilerini İncelemek, Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri incelemek, Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmaları incelemek, Gıdalarda mikroorganizmaların kontrol altına alınmasını incelemek, Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları incelemek ve Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları incelemek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkmen, Osman. Gıda Mikrobiyolojisi. Efil Yayınevi Yayınları. 4. Basım. 2014-Ankara Ünlütürk, Adnan ve Turantaş, Fulya. Gıda Mikrobiyolojisi. Ege Üniversitesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynakları, gıdalardaki mikroorganizmalar, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, gıdalarda indikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, fermente alkollü içeceklerde mikrobiyolojik bozulmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
7 Laboratuvar 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdalardaki Mikroorganizmaları İncelemek
2 Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşma Kaynaklarını İncelemek
3 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörleri incelemek
4 Gıdalarda indikatör mikroorganizmaları incelemek
5 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkları incelemek
6 Mikrobiyal gelişmenin engellenmesini incelemek
7 Mikroorganizmaların öldürülmesini incelemek
8 Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
9 Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
10 ARA SINAV
11 Yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
12 Meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
13 Konservelerde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
14 Tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmaları incelemek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272057 Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri inceler.
2 1272058 Gıda ve Mikroorganizma İlişkilerini İnceler.
3 1272059 Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
8 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
9 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
10 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
11 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 3 2 4 2 2 4 2 2
2 2 5 2 3 2 4 2 2 4 2 2
3 2 5 2 3 2 4 2 2 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek