Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP126 Gıdalarda Temel İşlemler-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere; • gıda işleme ile ilgili temel bilgileri vermek, • pastörizasyon ve sterilizasyon hakkında temel bilgi vermek, • buharlaşma, kurutma ve ekstrüzyon işlemlerini öğrencilere tanıtmak, • soğutma ve dondurma hakkında temel bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Alime CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler. Cemeroğlu B., Editör, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 29, Ankara-2005 2. Ürün İşleme Tekniği. Yağcioğlu A., Ziraat Fak. Ofset Atölyesi, İzmir-1996 Engin Yaralı notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

• Isı iletim yolları • Isı değiştiriciler • Pastörizasyon ve sterilizasyon prosesleri • Soğutma ve dondurma • Konserve üretim teknolojisi • Evaporasyon • Kurutma • Gıda işlemede yeni eğilimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin tanıtımı, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma Gıda Temel işlemler -2.pdf
2 Isı iletim yolları, Kondüksiyon, Konveksiyon, Radyasyon
3 Isı değiştiriciler
4 Pastörizasyon ve pastörizasyon ekipmanları
5 Sterilizasyon ve sterilizasyon ekipmanları
6 Termal ölüm süresi, D ve Z değerleri
7 Gıda endüstrilerinde pastörizasyon ve sterilizasyon uygulamaları
8 Ara sınav
9 Haşlama ve Kaynatma
10 Konserve üretim teknolojisi
11 Evaporasyon ve evaporatörler
12 Kurutma
13 Soğutma ve dondurma
14 Ekstrüzyon
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296207 Isıl gıda işleme teknikleri hakkında temel bilgiye sahip olur
2 1296252 Paztörizasyon ile sterilizasyonu karşılaştırabilir
3 1296253 Gıda işlemede yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
4 1296254 Gıda işlemenin önemi konusunda bilinç kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5 4 5 5 3 2 2 5
2 5 5 2 5 4 5 5 3 2 2 5
3 5 2 2 5 3 5 5 4 2 2 5
4 5 3 5 5 5 5 5 4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek