Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP231 Et ve Ürünleri Teknolojisi-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak taze et ürünleri, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Alime CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taze et ürünleri üretimi, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etin kimyasal kompozisyonu ve besleyici değeri Et teknolojisi ders notu - Tüm dönem.pdf
2 Etin kimyasal kompozisyonu ve besleyici değeri
3 Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları
4 Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları
5 Et Proteinleri, bağ doku yapılanması
6 Et Proteinleri, bağ doku yapılanması
7 Kas kasılması mekanizması
8 Kas kasılması mekanizması
9 Ölüm sonrası değişimler
10 Ara sınav
11 Kasın ete dönüşümü, DFD, PSE etler
12 Et kalitesi tanımı, taze et kalite özellikleri ve etkileyen faktörler
13 Etin fonksiyonel özellikleri
14 Etin soğukta saklanması, dondurulması ve çözündürülmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272054 Et kalitesini etkileyen kesim öncesi ve kesim sonrası faktörleri öğrenir ve kaliteli ürün eldesi konusunda bu bilgileri kullanır.
2 1272055 Et ve et ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde olası problemleri saptar ve çözebilme becerisi kazanır.
3 1272056 Et hakkında laboratuvar analizlerini yapar ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4
2 4 5 3 5 4 5 4 2 4 4 3
3 4 5 3 5 4 4 4 2 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek